I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Informacja o naborze do SSP nr3 na rok szkolny 201 [data utworzenia: 2018-01-29 ]
 

 

 INFORMACJA O NABORZE
DO SPORTOWEJ SZKOY PODSTAWOWEJ NR 3
IM. JZEFA JAWORSKIEGO
W ALEKSANDROWIE DZKIM
 NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 
Podstawa prawna:
Art. 154 ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Owiatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z pn. zm.) 

 

SZANOWNI RODZICE/ PRAWNI OPIEKUNOWIE

 

DYREKTOR  SPORTOWEJ SZKOY PODSTAWOWEJ NR 3
IM. JZEFA JAWORSKIEGO  W ALEKSANDROWIE DZKIM
PLANUJE UTWORZY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
DWIE KLASY PIERWSZE
O PROFILU LEKKIEJ ATLETYKI

 

 BDZIEMY RWNIE  PROWADZI  REKRUTACJ UZUPENIAJC
DO KLAS  4, 5, 6, 7 ORAZ 8
SPORTOWEJ SZKOY PODSTAWOWEJ NR 3
O PROFILU LEKKIEJ ATLETYKI

 

KRYTERIA OBOWIZUJCE W POSTPOWANIU REKRUTACYJNYM

 

 1.Do Sportowej Szkoy Podstawowej nr 3 im. Jzefa  Jaworskiego  przyjmuje si kandydatw, ktrzy:  
  1. posiadaj  bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza  podstawowej opieki zdrowotnej;
  2. posiadaj pisemn  zgod rodzicw na uczszczanie kandydata do szkoy;
  3. uzyskali pozytywne wyniki prb sprawnoci fizycznej, na warunkach ustalonych przez Polski Zwizek Lekkiej Atletyki.
2. W przypadku wikszej liczby kandydatw speniajcych warunki, o ktrych mowa w ust. 1 ni liczba wolnych miejsc w szkole i oddziale, o ktrych mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postpowania rekrutacyjnego s brane pod uwag wyniki prb sprawnoci fizycznej, o ktrych mowa w ust. 1 pkt. 3.
 
3. W przypadku rwnorzdnych wynikw uzyskanych na pierwszym etapie postpowania rekrutacyjnego, na  drugim etapie postpowania rekrutacyjnego s brane pod uwag cznie kryteria o ktrych mowa w art. 131 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo owiatowe.


 

HARMONOGRAM POSTPOWANIA REKRUTACYJNEGO
I POSTPOWANIA UZUPENIAJCEGO
ORAZ TERMINY SKADANIA DOKUMENTW
DO KLAS PIERWSZYCH SPORTOWEJ SZKOY PODSTAWOWEJ NR 3   
 NA ROK SZKOLNY 2018/2019


 
 
  •  Rodzic/opiekun prawny skadajc  wniosek powinien mie ze sob do wgldu: akt urodzenia dziecka, PESEL dziecka, dowd  osobisty.
  • Postpowanie rekrutacyjne uzupeniajce do klasy pierwszej prowadzone jest, gdy po zakoczeniu rekrutacji  (23 marca 2018 r.) szkoa  w klasie pierwszej  nadal dysponuje wolnymi  miejscami.

 

 HARMONOGRAM POSTPOWANIA UZUPENIAJCEGO
ORAZ TERMINY SKADANIA DOKUMENTW
DO KLASY CZWARTEJ, PITEJ, SZSTEJ, SIDMEJ I SMEJ
 SPORTOWEJ SZKOY PODSTAWOWEJ NR 3   
 NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 
 
 Elbieta Gowacka
Dyrektor
 Sportowej Szkoy Podstawowej nr 3
im.  Jzefa Jaworskiego
 


[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA
[x] Zamknij