I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
X POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY 2018 [data utworzenia: 2018-04-01 ]
  X POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY 2018
 Tegoroczny Powiatowy Konkurs Ortograficzny odby si w dniach 23.03.2018 – 27.03.2018. Uczniowie walczyli o tytu MISTRZA ORTOGRAFII w nastpujcych kategoriach wiekowych:

 • kl. II – III szkoy podstawowej
 • kl. IV – VII szkoy
 • podstawowej kl. II – III gimnazjum
 W kategorii klas II – III szkoy podstawowej udzia wziy nastpujce szkoy:
 • Szkoa Podstawowa nr 1 im. Jana Pawa II w Aleksandrowie dzkim
 • Sportowa Szkoa Podstawowa Nr 3 im. J. Jaworskiego w Aleksandrowie dzkim
 • Szkoa Podstawowa Nr 4 im. M. Skodowskiej – Curie w Aleksandrowie dzkim
 • Szkoa Podstawowa im. Ryszarda Wyrzykowskiego  w Bedowie
 • Szkoa Podstawowa im. Ks. Stefana Kard. Wyszyskiego Prymasa Tysiclecia w Rbieniu
 • Szkoa Podstawowa im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj
 • Szkoa Podstawowa nr 48 im. St. Moniuszki w odzi
 • Szkoa Podstawowa nr 5 im. M. Curie Skodowskiej w Ozorkowie
 W kategorii klas IV –VII szkoy podstawowej rywalizoway szkoy:
 • Szkoa Podstawowa nr 48 im. St. Moniuszki w odzi
 • Katolicka Szkoa Podstawowa im. Jana Pawa II w odzi
 • Szkoa Podstawowa nr 5 im. M. Curie Skodowskiej w Ozorkowie
 • Szkoa Podstawowa nr 8 w Zgierzu
 • Szkoa Podstawowa im. Ks. Stefana Kard. Wyszyskiego Prymasa Tysiclecia w Rbieniu
 • Szkoa Podstawowa im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj
 • Szkoa Podstawowa nr 1 im. Jana Pawa II w Aleksandrowie dzkim
 • Szkoa Podstawowa nr 4  w Aleksandrowie dzkim
 • Szkoa Podstawowa nr 3 im. J. Jaworskiego w Aleksandrowie dzkim
 • Szkoa Podstawowa nr 6 w Zgierzu
  W kategorii gimnazjum udzia wziy:
 • Zesp Szk Katolickich im. Jana Pawa II w odzi - klasy gimnazjalne
 • Szkoa Podstawowa im. gen. Jzefa Bema w odzi – klasy gimnazjalne
 • Sportowa Szkoa Podstawowa nr 3 im. Jzefa Jaworskiego w Aleksandrowie dzkim - klasy gimnazjalne
 • Szkoa Podstawowa nr 1 im. Jana Pawa II w Aleksandrowie dzkim – klasy gimnazjalne

 Ortograficzne rozgrywki skaday si z dwch etapw: indywidualnego dyktanda, dotyczcego wszystkich zasad pisowni polskiej i interpunkcji, pisanego w poszczeglnych grupach wiekowych oraz potyczek druynowych, w ktrych uczniowie mieli zmierzy si z licznymi zadaniami wymagajcymi wiedzy, umiejtnoci i inteligencji.
W jury konkursu zasiedli polonici reprezentujcy startujce szkoy, pod przewodnictwem dyrektora szkoy p. Elbiety Gowackiej. Na laureatw turnieju czekao podium i sportowy charakter wyrnienia – dekoracja medalami i wrczenie pucharw. Mistrz ortografii nie mg popeni adnego bdu ortograficznego.
 KLASY II – III SZKOY PODSTAWOWEJ
 
W grupie klas II–III szkoy podstawowej nie byo MISTRZA ORTOGRAFII
Klasy II
 • I miejsce - Micha Szpil – Szkoa Podstawowa Nr 4 im. M. Skodowskiej – Curie
 • II miejsce - Jan Malesa - Sportowa Szkoa Podstawowa Nr 3 im. J. Jaworskiego
 • III miejsce - Klaudiusz Placzyski - Szkoa Podstawowa im. Ks. Stefana Kard. Wyszyskiego Prymasa Tysiclecia w Rbieniu
Klasy III
 • I miejsce – Dominik Zdrajkowski - Sportowa Szkoa Podstawowa Nr 3 im. J. Jaworskiego
 • II miejsce – Oliwia Krl - Szkoa Podstawowa Nr 4 im. M. Skodowskiej – Curie
 • III miejsce – Natalia Karnowska - Szkoa Podstawowa Nr 4 im. M. Skodowskiej – Curie
 Okolicznociowy puchar za zajcie I miejsca w rywalizacji druynowej otrzyma zesp ze Sportowej Szkoy Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie. Na podium znalaza si take druyna ze Szkoy Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie, ktra zaja II miejsce i druyna ze Szkoy Podstawowej nr 1 w Aleksandrowie, zajmujc III miejsce.
 
 KLASY IV – VI SZKOY PODSTAWOWEJ

Klasy IV
 • MISTRZ ORTOGRAFII  (I miejsce) –  Antoni Przybyszewski ze Szkoy Podstawowej nr 6  w Zgierzu
 • II miejsce – Karol Jan Skowron ze  Szkoy Podstawowej nr 1 w Aleksandrowie
 • III miejsce – Apolonia Grelak ze  Szkoy Podstawowej nr 48 w odzi   
Klasy V
 • MISTRZ ORTOGRAFII  (I miejsce)–Karina Madej ze Szkoy Podstawowej nr 48 w odzi
 • II miejsce –    Maksymilian Rojewski  ze Sportowej Szkoy Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie
 • III miejsce –   Liliana Domeradzka  ze  Szkoy Podstawowej nr 48 w odzi
Klasy VI
 • I miejsce –   Aleksandra Zauska    ze  Szkoy Podstawowej nr 48 w odzi
 • II miejsce –  Magdalena Worsowicz  ze Szkoy Podstawowej w Rbieniu
 • III miejsce –  Barbara Nykiel ze  Szkoy Podstawowej w Aleksandrowie
 Okolicznociowy puchar za zajcie I miejsca przypad druynie ze Szkoy Podstawowej w Rudzie Bugaj. Na podium znalaza si take druyna ze Szkoy Podstawowej nr 5 w Ozorkowie, ktra zaja II miejsce i zesp ze Szkoy Podstawowej nr 48 w odzi, zajmujc III miejsce.

 KLASY I – III GIMNAZJUM

Mistrza Ortografii nie byo.
                                 
Klasy II
 • I miejsce -  Anna Chojnacka  ze Szkoy Podstawowej nr 1 w Zgierzu (Oddzia Gimnazjum)
 • II miejsce – Aleksandra Grzelak ze Szkoy Podstawowej nr 1 w Aleksandrowie  (Oddzia Gimnazjum)           
 • III miejsce – Natalia Janiszewska ze Szkoy Podstawowej nr 6 w Zgierzu (Oddzia Gimnazjum)
Klasy III
 • I miejsce -  Robert Wojech ze Szkoy Podstawowej nr 1 w Zgierzu  (Oddzia Gimnazjum)
 • II miejsce – Szymon Walczak ze Szkoy Podstawowej nr 6 w Zgierzu (Oddzia Gimnazjum)
 • III miejsce – Maciej Sikora ze Sportowej Szkoy Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie (Oddzia Gimnazjum)
 W tej grupie wiekowej puchar za I miejsce otrzymaa druyna ze Szkoy Podstawowej nr 6 w Zgierzu (Oddzia Gimnazjum), II miejsce zaj zesp z Zespou Szk Katolickich  w odzi (Oddzia Gimnazjum), natomiast III bya druyna ze Szkoy Podstawowej nr 1 w Aleksandrowie dzkim  (Oddzia Gimnazjum).
 Zwycizcy I i II etapu otrzymali, oprcz medali i dyplomw, take nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy dyplomy za udzia w konkursie.
Pani dyr. E. Gowacka wrczya rwnie pisemne podzikowania nauczycielom przygotowujcym uczniw do konkursu.
 Gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw![ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 495 )
 ( 800 x 410 )
 ( 800 x 448 )
 
 ( 800 x 407 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 405 )
 
 ( 800 x 461 )
 ( 800 x 574 )
 ( 800 x 580 )
 ( 800 x 542 )
 
 ( 800 x 577 )
 ( 445 x 600 )
 ( 468 x 600 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA