I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa [data utworzenia: 2018-10-20 ]
 
Ruszamy z projektem „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Nasz wniosek zosta przyjty i otrzymalimy 15 tysicy zotych na doposaenie szkolnej biblioteki. We wrzeniu 2018 r. uczniowie zgaszali propozycje tytuw ksiek, ktre chcieliby, aby byy w bibliotece. Rwnie Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie zaproponowaa ksiki, ktre ciesz si duym zainteresowaniem i ktre warto kupi do naszej szkolnej biblioteki. Po przeanalizowaniu wszystkich propozycji, a w szczeglnoci uczniowskich ankiet, wybrano ponad 500 tytuw (tylko ksiki dla dzieci i modziey). Wykaz ksiek zaopiniowaa pozytywnie Rada Rodzicw i Samorzd Uczniowski. Nastpnie zostay zoone zapytania ofertowe do rnych hurtowni w Polsce. Do realizacji zamwienia zostaa wybrana hurtownia, ktra speniaa przedstawione wymagania. Obecnie czekamy na dostaw ksiek, ktre trzeba bdzie opracowa pod wzgldem bibliotecznym. W ramach projektu bd realizowane rnego rodzaju przedsiwzicia, a informacje o nich bd na bieco umieszczane na szkolnej stronie internetowej.
 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" jest uchwalonym przez Rad Ministrw programem wieloletnim, na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych orodkw ycia spoecznego, stanowicych centrum dostpu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany bdzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placwek bibliotecznych w mniejszych miejscowociach oraz biece uzupenianie zbiorw bibliotek publicznych i szkolnych o nowoci wydawnicze. Program skada si z 3 priorytetw. Nasza szkoa bdzie realizowa priorytet 3.
• Priorytet 3 – Rozwijanie zainteresowa uczniw poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wrd dzieci i modziey, w tym zakup nowoci wydawniczych
W ramach projektu kada klasa bdzie musiaa zrealizowa jeden projekt czytelniczy do koca 2018 roku.
 Grayna Kwiatkowska[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA