I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa [data utworzenia: 2018-10-20 ]
 
Ruszamy z projektem „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Nasz wniosek został przyjęty i otrzymaliśmy 15 tysięcy złotych na doposażenie szkolnej biblioteki. We wrześniu 2018 r. uczniowie zgłaszali propozycje tytułów książek, które chcieliby, aby były w bibliotece. Również Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie zaproponowała książki, które cieszą się dużym zainteresowaniem i które warto kupić do naszej szkolnej biblioteki. Po przeanalizowaniu wszystkich propozycji, a w szczególności uczniowskich ankiet, wybrano ponad 500 tytułów (tylko książki dla dzieci i młodzieży). Wykaz książek zaopiniowała pozytywnie Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. Następnie zostały złożone zapytania ofertowe do różnych hurtowni w Polsce. Do realizacji zamówienia została wybrana hurtownia, która spełniała przedstawione wymagania. Obecnie czekamy na dostawę książek, które trzeba będzie opracować pod względem bibliotecznym. W ramach projektu będą realizowane różnego rodzaju przedsięwzięcia, a informacje o nich będą na bieżąco umieszczane na szkolnej stronie internetowej.
 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim, na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze. Program składa się z 3 priorytetów. Nasza szkoła będzie realizować priorytet 3.
• Priorytet 3 – Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych
W ramach projektu każda klasa będzie musiała zrealizować jeden projekt czytelniczy do końca 2018 roku.
 Grażyna Kwiatkowska[ Strona Główna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA