I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
XI POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY 2019 [data utworzenia: 2019-04-03 ]
  XI POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY 2019
 W dniach 28.03.2019 r. – 29.03.2019 r. odby si XI Powiatowy Konkurs Ortograficzny. Uczniowie walczyli o tytu MISTRZA ORTOGRAFII w nastpujcych kategoriach wiekowych:
•    kl. II – III szkoy podstawowej
•    kl. IV – VIII szkoy podstawowej
 W kategorii klas II – III szkoy podstawowej udzia wziy nastpujce szkoy:
•    Szkoa Podstawowa nr 1 im. Jana Pawa II w Aleksandrowie dzkim
•    Sportowa Szkoa Podstawowa Nr 3 im. J. Jaworskiego w Aleksandrowie dzkim
•    Szkoa Podstawowa Nr 4 im. M. Skodowskiej – Curie w Aleksandrowie dzkim
•    Szkoa Podstawowa im. Ryszarda Wyrzykowskiego  w Bedowie
•    Szkoa Podstawowa im. Ks. Stefana Kard. Wyszyskiego Prymasa Tysiclecia w Rbieniu
•    Szkoa Podstawowa im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj
•    Szkoa Podstawowa nr 48 im. St. Moniuszki w odzi
•    Szkoa Podstawowa nr 5 im. M. Curie Skodowskiej w Ozorkowie
 W kategorii klas IV –VIII szkoy podstawowej rywalizoway szkoy:
•    Szkoa Podstawowa nr 48 im. St. Moniuszki w odzi
•    Katolicka Szkoa Podstawowa im. Jana Pawa II w odzi
•    Szkoa Podstawowa nr 5 im. M. Curie Skodowskiej w Ozorkowie
•    Szkoa Podstawowa nr 2 w Ozorkowie
•    Szkoa Podstawowa im. Karola Wyrzykowskiego w Bedowie
•    Szkoa Podstawowa im. Ks. Stefana Kard. Wyszyskiego Prymasa Tysiclecia w Rbieniu
•    Szkoa Podstawowa im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj
•    Szkoa Podstawowa nr 1 im. Jana Pawa II w Aleksandrowie dzkim
•    Szkoa Podstawowa nr 4  im. Marii Skodowskiej – Curie w Aleksandrowie dzkim
•    Szkoa Podstawowa nr 3 im. J. Jaworskiego w Aleksandrowie dzkim

 Ortograficzne rozgrywki skaday si z dwch etapw: indywidualnego dyktanda, dotyczcego wszystkich zasad pisowni polskiej i interpunkcji, pisanego w poszczeglnych grupach wiekowych oraz potyczek druynowych, w ktrych uczniowie mieli zmierzy si z licznymi zadaniami wymagajcymi wiedzy, umiejtnoci i inteligencji.
W jury konkursu zasiedli nauczyciele reprezentujcy startujce szkoy, pod przewodnictwem wicedyrektora szkoy p. Renaty Rzepeckiej. Na laureatw turnieju czekao podium i sportowy charakter wyrnienia – dekoracja medalami i wrczenie pucharw. Mistrz ortografii nie mg popeni adnego bdu ortograficznego.
 KLASY II – III SZKOY PODSTAWOWEJ
 KLASY II
W kategorii klas II MISTRZEM ORTOGRAFII zosta Marceli Durajski - Szkoa Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawa II w Aleksandrowie i zarazem zaj I miejsce
II miejsce – Mikoaj Przyby – Sportowa Szkoa Podstawowa Nr 3 im. J. Jaworskiego
III miejsce – Przemysaw Dranc - Szkoa Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawa II w Aleksandrowie  
KLASY III
W kategorii klas III MISTRZEM ORTOGRAFII zostaa
Hanna Jdrzejewska - Szkoa Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawa II w Aleksandrowie i zarazem zaja I miejsce
II miejsce – Klaudiusz Placzyski - Szkoa Podstawowa im. Ks. Stefana Kard. Wyszyskiego Prymasa Tysiclecia w Rbieniu
III miejsce Gabriel Ignaczak - Szkoa Podstawowa im. Ryszarda Wyrzykowskiego  w Bedowie
 W rywalizacji druynowej okolicznociowy puchar za zajcie I miejsca otrzyma zesp ze Szkoy Podstawowej Nr 5 im. M. Curie Skodowskiej w Ozorkowie.
II miejsce wywalczy zesp Sportowej Szkoy Podstawowej Nr 3 im. J. Jaworskiego w Aleksandrowie
III miejsce zaj Zesp Szkoy Podstawowej im. Ryszarda Wyrzykowskiego w Bedowie
 KLASY IV – VIII SZKOY PODSTAWOWEJ
 Klasy IV
Mistrz ortografii -  Dominika Grzechnik Sportowa Szkoa Podstawowa nr 3w Aleksandrowie
•    I miejsce – Dominika Grzechnik Sportowa Szkoa Podstawowa nr 3
w Aleksandrowie
•    II miejsce –– Oliwia Krl Szkoa Podstawowa w Rudzie Bugaj
•    III miejsce –– Wiktoria Kamiska  Szkoa Podstawowa  w Rbieniu
Klasy V
•    I miejsce  -  Maciej wiercz Szkoa Podstawowa  w Rbieniu
•    II miejsce ––  Hanna Redak-Snelewska Szkoa Podstawowa w Rudzie Bugaj
•    III miejsce –- Patryk Biaows Szkoa Podstawowa  w Bedowie
Klasy VI
•    I miejsce – Lilianna Domaradzka Szkoa Podstawowa 48 w odzi  
•    II miejsce – Zofia Kopycka Szkoa Podstawowa  nr  4 w Aleksandrowie
•     III miejsce – Franciszek Witkowski Sportowa Szkoa Podstawowa nr 3 w Aleksandrowie
Klasy VII
•    I miejsce – Julia Kamierczak Szkoa Podstawowa nr 1 w Aleksandrowie
•    II miejsce –  Marcin Biernath-Galus Szkoa Podstawowa w Rbieniu
•    III miejsce  - Nikola aromiska Szkoa Podstawowa nr  4 w Aleksandrowie

Klasy VIII
•    I miejsce – Aleksandra Zauska Szkoa Podstawowa  nr 1 w Aleksandrowie
•    II miejsce –  Magdalena Worsowicz Szkoa Podstawowa w Rbieniu
•    III miejsce  - Oliwia Najmrodzka Szkoa Podstawowa nr 1 w Aleksandrowie
 Okolicznociowy puchar za zajcie I miejsca przypad druynie ze Szkoy Podstawowej nr 48 w odzi. Na podium znalaza si take druyna ze Szkoy Podstawowej w Rbieniu, ktra zaja II miejsce i zesp ze Szkoy Podstawowej nr 5 w Ozorkowie, zajmujc III miejsce.
 Zwycizcy I i II etapu otrzymali, oprcz medali i dyplomw, take nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy dyplomy za udzia w konkursie.
Pani wicedyrektor R. Rzepecka wrczya rwnie pisemne podzikowania nauczycielom przygotowujcym uczniw do konkursu.
 Gratulujemy i yczymy dalszych sukcesw!
 [ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 577 )
 ( 800 x 508 )
 ( 800 x 523 )
 
 ( 800 x 497 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 528 )
 ( 750 x 513 )
 
 ( 800 x 554 )
 ( 800 x 525 )
 ( 800 x 569 )
 ( 800 x 541 )
 
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 546 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 540 x 615 )
 ( 600 x 800 )
 ( 991 x 1222 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA