I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Uroczyste zakoczenie roku szkolnego - apele 2019 [data utworzenia: 2019-06-26 ]
 
 Uroczyste zakoczenie roku szkolnego 2018/2019
 roda  19 czerwca bya ostatnim dniem, jaki uczniowie spdzili w szkole w tym roku.  Zawsze jest to dzie szczeglny, na ktry z utsknieniem,  po caym roku pracy, czekaj uczniowie, rodzice oraz nauczyciele.
 W tym roku by to dzie szczeglny take dlatego, e po 40 latach pracy i 20 latach penienia funkcji dyrektora szkoy egnaa si z nami p. dyrektor Elbieta Gowacka, ktra podja  decyzj o przejciu na emerytur, jak sama mwia trudn, tym bardziej, e szkoa przy Bankowej przez bardzo dugi czas bya jej drugim domem. Pani dyrektor dzikowaa wszystkim pracownikom  za lata wsplnej pracy, za  yczliwo,  pomoc oraz wsparcie w trudnych chwilach.
 Na uroczystoci zakoczenia roku szkolnego 2018/2019 obecne byy wadze naszego miasta: p. Jacek Lipiski – burmistrz Aleksandrowa dzkiego, p. Hanna Beda– naczelnik Wydziau Edukacji, Kultury i Sportu, p. Magorzata Grabarczyk– przewodniczca Rady Miasta oraz p. Grzegorz Siech–skarbnik  Aleksandrowa dzkiego.
 Burmistrz miasta p. Jacek Lipiski podzikowa pani dyrektor Elbiecie Gowackiej za wieloletni wspprac z samorzdem, spoecznoci lokaln oraz  prac i zaangaowanie  na rzecz szkoy przy Bankowej.
 Do podzikowa przyczyli si rwnie nauczyciele, uczniowie i rodzice. Byo wiele chwil penych wzrusze, wspomnie, ktre na zawsze pozostan w naszej pamici.
 Uczniowie wraz z nauczycielami spotykali si na hali sportowej w trzech grupach wiekowych. Najlepsi otrzymali wiadectwa z wyrnieniem, nagrody ksikowe  i jak na nasza szko przystao, nagrody za osignicia sportowe.
Zgodnie z tradycj szkoy,  uroczystym momentem spotkania, byo zoenie  lubowania na sztandar przez absolwentw oraz uroczyste przekazanie sztandaru szkoy uczniom klas VII szkoy podstawowej.
  Paniom dyrektor, nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym,
uczniom i ich rodzicom yczymy wspaniaych wakacji.
 [ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 

P L I K I do pobrania kliknij na opis aby cign
 Uczniowie z najlepszymi wynikami w nauce Rozmiar: 35.74KB
 Osignicia w konkursach Rozmiar: 21.4KB


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA