I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Kalendarium konkursw i olimpiad przedmiotowych [data utworzenia: 2005-11-04 ]
 czerwiec 1997  - nagroda II stopnia Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki wodnej w konkursie ekologicznym      (odp. p. L. Lipiska)
stycze 1998 - wyrnienie dla Michaliny Mistrzak w konkursie literackim „Bajdy i horrory ekologiczne”  (odp. p. L. Lipiska, p. G. Kwiatkowska)
marzec 1998 - „wierszczykowe wierszyki”: I miejsce Ola Maciejewska, II miejsce Mateusz Dizedzic
kwiecie 1998 -Karol Nogajewski- etap rejonowy konkursu chemicznego

 maj 1999 

- „wierszczykowe wierszyki”: I miejsce w DK- Ola Maciejewska i Ewelina Mundzik

maj 1999

- Karol Nogajewski- finalista w konkursie chemicznym

czerwiec 1999

- II miejsce druyny zuchowej w Festiwalu Piosenki Zuchowej (odp. p. E Kawka)

czerwiec 1999

- Marta Janiak kl. VIa-  nagroda w wojewdzkim konkursie ekologicznym (odp. p. Pierlejewska)

czerwiec 1999 

- Karol Nogajewski- finalista w konkursie geograficznym- I miejsce (opiekun T. Kozanecki)

stycze 2000

- I miejsce w konkursie ekologicznym zorganizowanym przez Centrum Edukacji  Przyrodniczo-Lenej  w Rogowie i Regionaln Dyrekcj Lasw Pastwowych (odp. p. L. Lipiska)

maj 2000

- „Bieg z olimpijczykiem”

czerwiec 2000

- gminny konkurs ortograficzny „May Mistrz Ortografii” (odp. p. Filomena Krawczyk:I miejsce Karolina Schmidt kl. IIIb, II miejsce Daniel Romanowicz)

czerwiec 2000

- I miejsce w konkursie ekologicznym- Julia Dominowska „Sprztanie wiata- Polska”

czerwiec 2000 

- II miejsce w konkursie plastycznym „Europa naszym wsplnym domem- zagroenia ekologiczne” -  Ania Gaj, Monika Rymie

czerwiec 2000

- Udzia w finale konkursu matematycznego „Pary 2000”- Daniel Borkowski i Krystian Stasiak

czerwiec 2000

- konkurs literacki na szczeblu gminnym klas III- Aleksandra Borzcka IIIa, Aleksandra Burska IIIa, Kornelia Chmielecka IIIc, Sylwia Dominowska IIIc)

czerwiec 2000 

- nagroda w konkursie „Piosenka o Aleksandrowie” (odp. p. B. Komorowska)

kwiecie 2001

- „Gminny konkurs wiedzy o Aleksandrowie” III miejsce (Amalia Habib Ia, Piotr Piaszczyski IIa, Adam Gniewecki IIIc, Oskar Habib Va, Agnieszka Bugajna Vib): odp. p. G. Kwiatkowska, p. E. Jurek

maj 2001

- Konkurs „Omiu wspaniaych”- etap oglnopolski- Grzegorz Sikorski Ic

maj 2001

- Konkurs „Piosenka o Aleksandrowie” odp. p. Komorowska- zesp zaj I miejsce

maj 2001

- konkurs gminny „Wiedza o miecie i gminie Aleksandrw .”- II miejsce uczniw klas V p.     K.Borkowska (Krzysztof Sarwa Vc, Magorzata Gaj Vc, Agata Juszczak Vc)

czerwiec 2001

- gminny konkurs  recytatorski„wierszczykowe wierszyki”- I miejsce Julian Traczykowski IIIa, etap wojewdzki - I miejsce J. Traczykowski

czerwiec 2001

- midzyszkolny konkurs „Matematyka dla smyka”- odp. p.Bryszewska, p. Zibowicz, uczniowie klas IIa,b

czerwiec 2001 

- gminny konkurs ortograficzny „May Mistrz ortografii”                   odp. p. Krawczyk- II miejsce Szymon Cuchrowski IIIa

czerwiec 2001

- Midzynarodowy konkurs matematyczny „Kangur” (odp. p. M. Owczarek), uczennice biorce udzia: Karolina Schmidt Ivb, Agnieszka Bugajna VIb

maj 2002

-„Konkurs wiedzy o Europie”- IV miejsce w gminie  (Mateusz Baszczyk Ia, ukasz Twardowski Iib, Julian Traczykowski IIIb)

czerwiec 2002 

- gminny konkurs „wierszczykowe wierszyki”- I miejsce Amalia Habib IIa, etap wojewdzki- Amalia Habib II miejsce

czerwiec 2002

- gminny konkurs „Matematyka dla smyka”- III miejsce: Szymon Robaszkiewicz,  Ewelina Janecka, Pawe Papis

czerwiec 2002

- Konkurs „Gry logiczne i matematyczne”- Romanowicz Daniel Va, Borkowski Daniel Vic zakwalifikowali si do etapu wojewdzkiego

czerwiec 2002

- Konkurs chemiczny- uczniowie brali udzia w konkursie powiatowym (dwie z uczennic- Karolina Wiktorowska i Ilona Wojtczak zakwalifikoway si do ostatniego etapu konkursu)

1997

Katarzyna Wojcieszek – II miejsce na szczeblu oglnopolskim w konkursie PCK pn. Pommy dzieciom

1997

Nagroda II stopnia Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w konkursie ekologicznym 

1998

Michalina Mistrzak – wyrnienie w konkursie literackim „Bajdy i horrory ekologiczne” 

1999

Karol Nogajewski – finalista XXI Konkursu Chemicznego  i I miejsce w wojewdzkim konkursie geograficznym 

1999

Karolina Kola, Grzegorz Sikorski i Artur Sylwestrzak zaoyli fundacj Pomoc Kasi i zwyciyli w VI edycji konkursu Omiu Wspaniaych na szczeblu gminnym 

2000

I miejsce w konkursie ekologicznym zorganizowanym przez Centrum Edukacji Przyrodniczo-Lenej w Rogowie i Regionaln Dyrekcj Lasw Pastwowych 

2000

Karolina Schmidt – I miejsce w gminnym konkursie ortograficznym „May Mistrz Ortografii” 

2000

Julia Dominowska – I miejsce w konkursie ekologicznym „Sprztanie wiata – Polska” 

2000

Ania Gaj, Monika Rymie – II miejsce w konkursie plastycznym „Europa naszym wsplnym domem – zagroenia ekologiczne” 

2000

Daniel Borkowski i Krystian Stasiak -  udzia w finale konkursu matematycznego „Pary 2000”

2001

Amalia Habib, Piotr Piaszczyski, Adam Gniewceki, Oskar Habib, Agnieszka Bugajna – III miejsce w „Gminnym konkursie wiedzy o Europie” 

2001

Julian Traczykowski – I miejsce (etap wojewdzki) w konkursie recytatorskim „wierszczykowe wierszyki” 

2001

Szymon Cuchrowski – II miejsce w gminnym konkursie ortograficznym „May Mistrz Ortografii” 

2002

Karolina Wiktorowska, Ilona Wojtczak – finalistki powiatowego konkursu chemicznego

2003

Dariusz Ciecierski – I miejsce (etap wojewdzki) w konkursie geograficznym i laureat konkursu  chemicznego 

2003

ukasz Gebel – I miejsce w konkursie informatycznym na animacj komputerow o tematyce ekologicznej 

 2004

 
  


[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA