I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Istniejemy już 80 lat! [data utworzenia: 2007-11-28 ]
Istniejemy już 80 lat!
Jubileusz szkoły to okazja spotkania przeszłości z teraźniejszością, a także możliwość spojrzenia w przyszłość... bowiem „Szkoła jak życie, nie staje, nie zatrzymuje się, a każdy dzień jej pracy odbija się echem w przyszłości”.
Dzwonek w szkole przy ulicy Bankowej już 80 lat wzywa na lekcje kolejne pokolenia uczniów.
23 listopada 2007 roku licznie zaproszeni goście, pracownicy szkoły, uczniowie i ich rodzice spotkali się na uroczystości obchodów rocznicy powstania szkoły.
W murach Trójki gościliśmy także dyrektorów i wicedyrektorów placówki, przedstawicieli władz miasta, województwa, kuratorium, instytucji samorządowych, absolwentów.
Po wprowadzeniu dwóch sztandarów szkoły: Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im.Józefa Jaworskiego i Zespołu Szkół Sportowych im.Józefa Jaworskiego, odśpiewaniu hymnu narodowego i złożeniu kwiatów w Izbie Tradycji Szkoły głos zabrała dyrektor szkoły Elżbieta Głowacka, która serdecznie powitała gości:
 • Burmistrza Gminy Aleksandrów Łódzki - pana Jacka Lipińskiego
 • Dyrektora Biura Poselskiego - pana Radosława Adamskiego
 • Wicestarostę Powiatu Zgierskiego – pana Marcina Karpińskiego
 • Przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – Dyrektora Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki - pana Ryszarda Kalińskiego
 • Przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Łodzi - Starszego Wizytatora – panią Marię Szulc
 • Przewodniczącego Rady Miasta Aleksandrów Łódzki - pana Leszka Pierlejewskiego wraz Radnymi Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
 • Kierownika Ośrodka Edukacji Informatycznej ŁCDNiKP - panią Annę Koludo
 • Zastępcę Burmistrza Gminy Aleksandrów Łódzki – panią Renatę Święciak – Ruda
 • Sekretarza Gminy Aleksandrów Łódzki – pana Krzysztof a Kozaneckiego
 • Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu - panią Hanna Beda
 • Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego SZS – pana Dariusza Abramuka
 • Prezesa Łódzkiego Okręgowego Związku Sportowego – pana Adama Gila
 • Dyrektora Szkolnego Związku Sportowego w Łodzi – pana Bogusza Kuświka
 • Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Aleksandrowie Łódzkim - panią Stanisławę Raczyńską
 • Dyrektorów gminnych i powiatowych szkól i placówek oświatowo - wychowawczych oraz sportowo – rekreacyjnych
 • Dyrektorów zaprzyjaźnionych przedsiębiorstw i firm z terenu naszej Gminy
 • Przedstawiciela Procter & Gamble – panią Ilonę Rafalską
 • Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Ł. - panią Iwonę Dąbek
 • Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej – pana Ryszarda Pelca
 • Prezesa Zarządu PGKiM w Aleksandrowie Łódzkim – pana Grzegorza Andrzejczaka
 • Byłego Burmistrza Gminy Aleksandrów Łódzki – pana Krzysztofa Czajkowskiego
 • Byłych dyrektorów szkoły:
  - panią Teresę Stasiak
  - pana Marka Sadowskiego
  - panią Halinę Zawiślak
 • Emerytowanych nauczycieli, którzy swoją cząstkę życia zostawili w tej szkole
 • Najstarszych uczniów naszej szkoły:
  absolwentów roku szkolnego 1938/39
  - Eugenię Białasińską – rok ukończenia szkoły 1938/39
  - Cecylię Szkudlarek- Poddębską – rok ukończenia szkoły 1938/39
  - Cecylię Mendel- Ścigaczewską – rok ukończenia szkoły 1938/39
  pana Zenona Kozaneckiego – ucznia naszej szkoły, który rozpoczął naukę w 1.09.1936
 • Wszystkich absolwentów naszej szkoły, a w szczególności absolwentów – seniorów
 • Aktualnych Mistrzów Polski
  - Joannę Skibińską w trójskoku
  - Tomasza Ścigaczewskiego – 110 m p/p
 • Przedstawicieli lokalnych mediów
 • Przyjaciół i sponsorów szkoły
 • Byłych przewodniczących i członków Rady Rodziców
 • Przedstawicieli Rady Rodziców wraz z przewodniczącą Małgorzatą Grabarczyk
 • Wszystkich pracowników szkoły
 • Delegacje uczniów
W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor nawiązała do motta uroczystości:
„Szkoła – jak życie,
Nie staje, nie zatrzymuje się,
A każdy dzień jej pracy
odbija się echem w przyszłości!”
mówiąc, że „Słowa te są niezbitym dowodem na to, że historia zatoczyła koło.
Każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że historia to nie tylko to, co wydarzyło się przed laty, czy też wczoraj…, to także to, co dzieje się dziś i zdarzy się jutro”.
Zaznaczyła, że w latach 1938 – 2007 w szkole uczyło 221 nauczycieli, a do obecnej chwili mury szkoły opuściło 4173 absolwentów (wyliczeń dokonano w oparciu o dostępne dokumenty).
W trakcie przemówienia minutą ciszy uczczono pamięć nieżyjących członków społeczności szkolnej.
Pani dyrektor po wygłoszeniu słowa wstępnego, wraz z panem Leszkiem Lipińskim, przystąpiła do przedstawienia głównych wydarzeń i faktów z życia szkoły przy ulicy Bankowej. Słowa dopełniał obraz w postaci slajdów w prezentacji multimedialnej. Ciekawie zaprezentowana historia szkoły pozwoliła przeżyć wiele wzruszających i skłaniających do zadumy chwil.
Kolejnym punktem programu było, tradycyjne już w naszej szkole, wręczanie okolicznościowych medali w różnych kategoriach. I tak medale otrzymali:
DYREKTORZY I BYŁY INSPEKTOR OŚWIATY
 1. Teresa Stasiak
 2. Marek Sadowski
 3. Halina Zawiślak
 4. Elżbieta Głowacka
 5. Inspektor Oświaty i Wychowania w Aleksandrowie Łódzkim – Ryszard Kubicki
EMERYCI - NAJSTARSI NAUCZYCIELE I PRACOWNICY SZKOŁY
 1. Wichrowska Janina – nauczyciel
 2. Stanisław Krawczyk- woźny – 37 pracy w naszej szkole
 3. Czyżo Barbara – 38 lat pracy
 4. Cząstkowska Irena – 34 lata pracy
 5. Przybylska Krystyna – 34 lata pracy
 6. Kaczmarek Jadwiga – 33 lata pracy
 7. Łuczko Maria – 28 lat pracy
 8. Kowalska – Stępniak Maria – 30 lat pracy
 9. Ruczkowska Janina – 26 lat pracy
 10. Kołodziejczyk Helena – 26 lat pracy
 11. Chmielecka Teresa – 27 lat pracy
 12. Radomska Iwona – 25 lat pracy
NAUCZYCIELE PRACUJĄCYCH OBECNIE Z NAJDŁUŻSZYM STAŻEM – CO NAJMNIEJ 25 –LETNIM
 1. Leszek Lipiński – 41 lat
 2. Elżbieta Głowacka – 28 lat
 3. Mirosława Sicińska – 27 lat
 4. Elżbieta Romanowicz – 26 lat
 5. Halina Ścigaczewska – 25 lat
 6. Grażyna Kwiatkowska – 25 lat
 7. Mirosława Bryszewska – 25 lat
 8. Elżbieta Wypłosz – 25 lat
 9. Tomasz Kozanecki – 25 lat
NAJSTARSI ABSOLWENCI SZKOŁY ROCZNIK 1938 – 1939
 1. Eugenia Białasińska
 2. Cecylia Szkudlarek - Poddębska
 3. Cecylia Mendel - Ścigaczewska
UCZEŃ, KTÓRY ROZPOCZĄŁ NAUKĘ W NASZEJ SZKOLE W 1937, LECZ ZE WZGLĘDU NA LATA WOJNY NIE MIAŁ MOŻLIWOŚCI JEJ UKOŃCZENIA
 1. Zenon Kozanecki – uczeń, który rozpoczął naukę w 1.09.1936 roku
NAUCZYCIELE - ABSOLWENCI PRACUJĄCY W NASZEJ SZKOLE
 1. Stanisław Borzęcki
 2. Alina Dudkowska
 3. Robert Joachimiak
 4. Elżbieta Jurek z d. Kawka
 5. Agnieszka Kowalczyk z d. Świętaszczyk
 6. Liliana Lipińska z d. Marciniak
 7. Grzegorz Przybysz
 8. Halina Ścigaczewska z d. Kamińska
 9. Bogumiła Szymańska z d. Gulak
 10. Magdalena Wojciechowska z d. Zdrajkowska
 11. Grażyna Wrońska z d. Głowacka
 12. Paweł Zdrajkowski
 13. Ilona Zinser z d. Dopierała
PIERWSI LEKKOATLECI SZKOŁY
 1. Ryszard Chodowski
 2. Barbara Wojtczak - Klonowicz
ZAWODNICY ZSS, KTÓRZY W ROKU JUBILEUSZOWYM - 2007ZDOBYLI DLA SZKOŁY MEDALE
 1. Joanna Skibińska w trójskoku
 2. Tomasz Ścigaczewski - 110m p/pł
PRZEWODNICZĄCY I AKTYWNI CZŁONKOWIE RADY RODZICÓW NA PRZESTRZENI LAT
 1. Hieronim Ciołkowski
 2. Janina Świętaszczyk
 3. Wacława Pietrzak
 4. Elżbieta Aamska
 5. Elżbieta Bugajna
 6. Zdzisław Krawczyk
 7. Janusz Grabarczyk
 8. Mirosława Cichecka
 9. Małgorzata Grabarczyk
PRZYJACIELE SZKOŁY – SPONSORZY I ŻYCZLIWI SZKOLE LUDZIE
 1. Grzegorz Brzeziński
 2. Alicja i Jan Mielczarkowie
 3. Marzena i Zbigniew Bojanowscy
 4. Izabela i Tadeusz Łuczko
 5. Andrzej Grabarczyk
 6. Jerzy i Radosław Krakowiak
 7. Piotr Szewczyk
 8. Joanna i Andrzej Pokorscy
 9. Barbara Jóźwiak
 10. Jarosław Roliński
WŁADZE SPORTU
 1. Dariusz Abramuk – Sekretarz Generalny SZS w Warszawie
 2. Adam Gil – Prezes ŁOZLA
 3. Bogusz Kuświk – Dyrektor SZS w Łodzi
PRZEDSTAWICIELE WŁADZ, KTÓRZY WSPÓŁPRACUJĄ I POMAGAJĄ SZKOLE
 1. Burmistrz Gminy Aleksandrów Łódzki
 2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim– Leszek Pierlejewski
 3. Zastępca Burmistrza – Renata Święciak - Ruda
 4. Skarbnik Gminy - Grzegorz Siech
 5. Sekretarz Gminy – Krzysztof Kozanecki
 6. Naczelnik Gminy – Hanna Beda
 7. Poseł na Sejm – Agnieszka Hanajczyk
 8. Dyrektor Departamentu Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki – Ryszard Kaliński
 9. Dyrektor ŁCKP - Anna Koludo
 10. Starszy wizytator – Maria Szulc
 11. Prezes ZNP – Stanisława Raczyńska
Oczywiście nie zabrakło wielu ciepłych słów, gratulacji i życzeń skierowanych
w stronę jubilata, a więc szkoły. Na ręce Pani Dyrektor złożyli je:
Burmistrz Gminy Aleksandrów Łódzki – pan Jacek Lipiński
W imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego - pan Ryszard Kaliński
W imieniu Posła na Sejm RP - pani Agnieszki Hanajczyk – pan Radosław Adamski
W imieniu Łódzkiego Kuratora Oświaty – pani Maria Szulc
Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Aleksandrowie łódzkim – pan Ryszard Pelc
Przedstawiciel Procter & Gamble – specjalista ds. rekrutacji – pani Ilona Rafalska
Pani Dyrektor odczytała też listy z gratulacjami i życzeniami. Szczególne wzruszenie wśród wszystkich zebranych wywołała treść listu od 103-letniej nauczycielki – pani Janiny Wichrowskiej:
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Uczniowie Zespołu Szkół Sportowych im. J. Jaworskiego
w Aleksandrowie Łódzkim


Serdecznie dziękuję za pamięć i zaproszenie na jubileusz 80-lecia Szkoły.
Nie mogę być obecna na uroczystości, gdyż ostatnio mieszkam u córki w Tczewie. Nie pozwala mi też stan zdrowia – w bieżącym roku skończyłam 103 lata. Żywo jednak przechowuję w swym sercu lata pracy nauczycielskiej w Szkole Podstawowej nr 3. Upłynęło mi tu ponad 30 lat życia. Pamiętają mnie może jeszcze dziadkowie obecnych uczniów.

Przesyłam najserdeczniejsze życzenia – Janina Wichrowska

Sekretarz Generalny SZS pan Dariusz Abramuk z okazji jubileuszu wyróżnił
i odznaczył w imieniu Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego następujące osoby:

MEDAL ZA ZASŁUGI DLA ROZWOJU SPORTU SZKOLNEGO
 1. Elżbieta Głowacka
 2. Leszek Lipiński
 3. Halina Ścigaczewska
HONOROWA ODZNAKA ZA ZASŁUGI W SPORCIE SZKOLNYM
 1. Kazimierz Tomczyk
 2. Robert Joachimiak
 3. Grzegorz Przybysz
 4. Ilona Zinser
PRZYJACIEL SPORTU SZKOLNEGO
 1. Marek Kubik
 2. Grzegorz Brzeziński
 3. Stanisława Raczyńska
 4. Andrzej Grabarczyk
Pięknym momentem uroczystości było oficjalne pożegnanie się z karierą sportową naszego absolwenta Tomasza Ścigaczewskiego. Dwukrotny olimpijczyk dziękował trenerom: p. Leszkowi Lipińskiemu i Kazimierzowi Tomczykowi, pani dyrektor Elżbiecie Głowackiej oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do jego sukcesów. Podziękowania Tomaszowi Ścigaczewskiemu złożyli: Burmistrz Gminy pan Jacek Lipiński, Dyrektor Szkoły pani Elżbieta Głowacka, trenerzy: pan Leszek Lipiński i pan Kazimierz Tomczyk.
Kolejnym punktem programu była część artystyczna. Głębokie myśli dotyczące życia splatały się z doskonale dobraną muzyką, wprowadzając zebranych w refleksyjny nastrój. Gimnazjaliści z powagą wypowiadali słowa:
Życie jest darem... przyjmij go
Życie jest przygodą... wyjdź jej naprzeciw
Życie jest walką... staw jej czoło
Życie jest pięknem... chwal je
Życie jest zagadką... rozwiąż ją
Życie jest pieśnią... zaśpiewaj ją
Życie jest misją... wypełnij ją

Pięknie zaprezentował się również chór szkolny pod kierunkiem pani Bożeny Komorowskiej. Wykonane zostały trzy utwory: „Ognista kula”, „Jeszcze dziś”, „Gest w stronę wspomnień” – piosenka specjalnie skomponowana przez panią Komorowską na jubileusz 80-lecia szkoły.
Nie zabrakło także układów tanecznych w wykonaniu tych najmłodszych i nieco starszych.
Szczególne podziękowanie należy złożyć panu Włodzimierzowi Hyży za filmowanie całej uroczystości.
Po części oficjalnej uczestnicy spotkania zwiedzali szkołę, oglądali stare zdjęcia i kroniki, wpisywali się do księgi pamiątkowej. Następnie wszyscy udali się na spotkanie przy kawie
i herbacie. Było mnóstwo radości, a także łez wzruszenia. W trakcie spotkania zostało wykonane wspólne zdjęcie wszystkich uczestników jubileuszu.
Specjalnie na tę okazję zespół nauczycieli przygotował okolicznościową publikację –
„80 lat Szkoły przy ulicy Bankowej”, w której można przeczytać o historii szkoły, ale także
o tym, jak ta szkoła pracuje dziś. W oparciu o dostępne dokumenty zamieszczono w niej nazwiska wszystkich absolwentów i pracowników szkoły z lat 1938 – 2007.
Dyrektor szkoły p. Elżbieta Głowacka składa serdeczne podziękowanie za pomoc
w graficznym opracowaniu biuletynu oraz wykonanie projektu okładki panu Tomaszowi Barszczowi i pani Dorocie Zemła.
Wydano również szkolną gazetkę – okolicznościową jednodniówkę, w której zamieszczono między innymi wywiad z panią dyrektor Elżbietą Głowacką i wspomnienia absolwentki.
 1. Ogłoszono:
  • Konkurs poetycki „Wiersz o szkole” (dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum) - Grażyna Wrońska, Magdalena Wojciechowska
  • Konkurs plastyczny „Herb Zespołu Szkół Sportowych” (dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum) – Elżbieta Głowacka, Elżbieta Wypłosz, Bożena Komorowska
  • Konkurs informatyczny „ Prezentacja o szkole”(dla uczniów gimnazjum)–Justyna Pałka, Ewa Jóźwiak

 2. Utworzono zakładkę „Absolwenci” na szkolnej stronie internetowej, w której znajdują się dwa linki:
  • Księga Absolwentów, w której znajdują się wykazy wszystkich absolwentów szkoły
  • Pamiątkowa Księga Absolwentów poświęcona tym, z których jesteśmy dumni

 3. W przeddzień uroczystości delegacja szkolna odnalazła grób pierwszego dyrektora szkoły pana Edmunda Kotełko i złożyła na nim kwiaty.
Przygotowanie Jubileuszu wymagało od nas wszystkich dużo wysiłku, pochłonęło wiele czasu, ale było warto, gdyż tylko nielicznym jest dane pracować i uczyć się w szkole liczącej sobie 80 lat.
Dyrektor szkoły serdecznie dziękuje wszystkim sponsorom za okazaną pomoc
w przygotowanie całego jubileuszu. Szczególne podziękowanie kieruje do:
 • Grzegorza Brzezińskiego – Zakład Instalacji Elektrycznych „ELEKTROTEX”
 • Jerzego i Radosława Krakowiak – Cukiernia Jerzy Krakowiak
 • Ryszarda Grabowskiego – firma cateringowa z Wiśniowej Góry
 • Marzeny i Zbigniewa Bojanowskich- Handel Artykułami Spożywczymi Zbigniew Bojanowski
 • Jarosława Rolińskiego – Drukarnia Offsetowa PRE100
 • Piotra Szewczyka
 • Barbary Jóźwiak – P.P.U.H „Brojler”B. Jóźwiak, D. Więckowski
 • Andrzeja Grabarczyka
 • Teresy i Bogdana Stefańczyków – Piekarnia i Artykuły Spożywcze T.i B. Stefańczyk
 • Alicji i Jana Mielczarków
Wspomnieć należy, że jubileusz połączony był z balem, który odbył się w restauracji
„W dobrym stylu”, gdzie spotkało się ponad sto osób – nauczycieli, pracowników administracji, nauczycieli emerytowanych, absolwentów różnych roczników, rodziców i przyjaciół szkoły.
Tego właśnie dnia wyjątkowo mocno uświadomiliśmy sobie i wszystkim zebranym potrzebę takich spotkań i uroczystości. Nasza szkoła jest miejscem szczególnym i bardzo ważnym dla mieszkańców Aleksandrowa. Dbałość o przeszłość i tradycje jest zawsze bardzo ważna, szczególnie w dzisiejszych czasach - czasach, w których szybkość życia i pęd za dobrami materialnymi grożą zagubieniem najważniejszych ludzkich wartości niezbędnych dla godnego życia każdego człowieka i trwania każdego narodu.[ Strona Główna ]

G A L E R I A   Z D J Ę Ć | kliknij na zdjęciu aby powiekszyć
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA