I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
„Pętla zdarzeń” [data utworzenia: 2007-12-27 ]
 

„Pętla zdarzeń” - przedstawienie  

 W dniu 17.12.2007 w ramach programu "Szkoła bez przemocy" do naszej szkoły zaprosiliśmy Impresariat Artystyczny „Inspiracja” i mogliśmy obejrzeć przedstawienie pt.„Pętla zdarzeń”. Artyści zademonstrowali nam jak możemy zneutralizować przemoc na różne sposoby, między innymi przez rozwijanie poczucia empatii, które umożliwia wczucie się w sytuacje ofiary.
 Gimnazjaliści mogli obejrzeć spektakl „Odzyskana kolekcja”, to historia rodzeństwa, wychowującego się bez przebywających na emigracji zarobkowej rodziców. Wyeksponowany był problem rozróżnienia między prawdziwa przyjaźnią a byciem akceptowanym w grupie racji przyjmowania panujących w niej postaw.[ Strona Główna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA