I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
„Ptla zdarze” [data utworzenia: 2007-12-27 ]
 

„Ptla zdarze” - przedstawienie  

 W dniu 17.12.2007 w ramach programu "Szkoa bez przemocy" do naszej szkoy zaprosilimy Impresariat Artystyczny „Inspiracja” i moglimy obejrze przedstawienie pt.„Ptla zdarze”. Artyci zademonstrowali nam jak moemy zneutralizowa przemoc na rne sposoby, midzy innymi przez rozwijanie poczucia empatii, ktre umoliwia wczucie si w sytuacje ofiary.
 Gimnazjalici mogli obejrze spektakl „Odzyskana kolekcja”, to historia rodzestwa, wychowujcego si bez przebywajcych na emigracji zarobkowej rodzicw. Wyeksponowany by problem rozrnienia midzy prawdziwa przyjani a byciem akceptowanym w grupie racji przyjmowania panujcych w niej postaw.[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA