I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Drzwi otwarte [data utworzenia: 2008-01-28 ]
 

 

DRZWI OTWARTE

w Zespole Szk Sportowych
 im. Jzefa Jaworskiego
w Aleksandrowie dzkim
 

 Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniw i rodzicw w dniach:
  • 31 stycznia 2008 r. (czwartek) 10.00 - 14.00
  • 01 lutego 2008 r. (pitek) 14.00 – 17.00
Informujemy, e sprawdziany lekkoatletyczne do
Miejskiego Gimnazjum Sportowego odbd si w dniach:
  • Dziewczta  - 4 marca  2008 r. godz. 15.00
  • Chopcy - 5 marca 2008 r. godz. 15.00
 Termin dodatkowy   12 marca  2008 r.   godz. 15.00
Podania o przyjcie do gimnazjum prosimy skada w sekretariacie szkoy w terminie:
od 3 marca 2008 r. do 31 marca 2008 r. w godzinach 8.00 -15.00
Wzr podania mona otrzyma w sekretariacie szkoy lub pobra ze strony internetowej umieszczonej w zakadce „nabr do szkoy”.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY![ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA