I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Festyn Rodzinny 2008 [data utworzenia: 2008-06-05 ]


Festyn Rodzinny
w Zespole Szk Sportowych
31 maja 2008

Jak co roku z okazji Dni Aleksandrowa i Dnia Dziecka na terenie naszej szkoy odby si Festyn Rodzinny. Przy piknej pogodzie spotkali si: dyrekcja, nauczyciele, rodzice i uczniowie, by aktywnie i mio spdzi czas, ktry uprzyjemniay liczne wystpy, konkursy i rozgrywki sportowe.

Festyn rozpocz si tacem w wykonaniu uczniw klasy III b szkoy podstawowej pod kierunkiem p.Romana Karasiaka. Inni uczniowie modszych klas wzili udzia w konkursach zrcznociowych, ktre prowadziy panie: Katarzyna Hya i p. Mirosawa Bryszewska.
W dalszej czci festynu pani dyrektor Elbieta Gowacka wraz z pani Boen Komorowsk wrczyy dyplomy i nagrody laureatom gminnych konkursw plastycznego „Aleksandrw w krzywym zwierciadle” i poetyckiego „Aleksandrw moje miasto – fraszka o Aleksandrowie”, organizowanym co roku przez nasz szko w ramach obchodw Dni Aleksandrowa.
Nagrody i wyrnienia otrzymali take uczniowie klas II i III ksztacenia zintegrowanego za ciekawe prace w konkursie plastycznym „Moja szkoa bez przemocy”, ktry zosta zorganizowany przez p. Renat Mrozisk w ramach realizacji projektu „Szkoa bez przemocy”.
Ciekawym konkursem przeznaczonym dla druyn z klas III a i III b szkoy podstawowej, a przygotowanym przez pana Tomasza Kozaneckiego z uczennicami kl. II b gimnazjum, by konkurs „Z wiedz przez ycie”. Jednoczenie trwa, ku wielkiej uciesze widzw, konkurs fryzur pod kierunkiem pani Anny Drabczyskiej. Oczekujcych na wyniki konkursu integrowa wsplny taniec na pycie boiska prowadzony przez p. Justyn Pak.
Tegoroczn nowoci bya Familiada przygotowana przez Samorzd Uczniowski gimnazjum z p. Magdalen Chmielarsk. W rywalizacji bray udzia druyny z poszczeglnych klas szkoy podstawowej, ktrym z wielkim zaangaowaniem dopingowaa publiczno.
Modzie miaa rwnie okazj zaprezentowa swj talent wokalny piewajc utwory wasne i ulubionych wykonawcw. Gwn nagrod otrzyma duet chopcw z II b gimnazjum.
Jak przystao na szko sportow nie mogo zabrakn konkursw sportowych. Nauczyciele wychowania fizycznego przygotowali wiele ciekawych konkurencji, ktre cieszyy si duym powodzeniem wrd uczniw.
Ponadto festyn uatrakcyjniy:
  • warsztaty orgiami „Nadaj ycie zwykej kartce papieru” prowadzone przez p. Grayn Wrosk i p.Renat Mrozisk realizowane w ramach programu „Szkoa bez przemocy”
  • loteria fantowa, za ktr byy odpowiedzialne panie uczce w klasach I – III szkoy podstawowej i nauczycielki wietlicy szkolnej
  • wystawa prac wykonanych przez uczniw w ramach realizacji w gimnazjum programu Comenius „Uczenie si przez cae ycie” – odp. p. Anna Drabczyska i p. Grayna Kwiatkowska
  • wystawa prac plastycznych „Aleksandrw w krzywym zwierciadle” – odp. p. Elbieta Wyposz
  • sprzeda ciast i owocw – odp. grupa uczniw dziaajca w wolontariacie szkolnym pod opiek p. Renaty Mroziskiej (pienidze przeznaczone na dofinansowanie wycieczek dla najuboszych dzieci)
Dyrektor szkoy p. Elbieta Gowacka podzikowaa Radzie Rodzicw za ufundowanie dla wszystkich uczestnikw festynu pysznych kiebasek z grilla, a take „sodkich nagrd” dla uczniw biorcych udzia w konkursach.
Szczeglne podzikowania pani dyrektor skierowaa do rodzicw, ktrzy zasponsorowali ciasta i owoce: pani Magorzata Grabarczyk, pastwo Wiesawa i Tomasz Wickowscy oraz pastwo Marzena i Zbigniew Bojanowscy.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dzikujemy i zapraszamy w przyszym roku!

 
[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 640 x 480 )
 ( 640 x 480 )
 
 ( 640 x 480 )
 ( 640 x 480 )
 ( 640 x 480 )
 ( 640 x 480 )
 
 ( 640 x 480 )
 ( 640 x 480 )
 ( 640 x 480 )
 ( 640 x 480 )
 
 ( 640 x 480 )
 ( 640 x 480 )
 ( 640 x 480 )
 ( 640 x 480 )
 
 ( 640 x 480 )
 ( 640 x 480 )
 ( 640 x 480 )
 ( 640 x 480 )
 
 ( 640 x 480 )
 ( 640 x 480 )
 ( 640 x 480 )
 ( 640 x 480 )
 
 ( 640 x 480 )
 ( 640 x 480 )
 ( 360 x 480 )
 ( 360 x 480 )
 
 ( 360 x 480 )
 ( 360 x 480 )
 ( 360 x 480 )
 ( 360 x 480 )
 
 ( 360 x 480 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA