I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Co warto wiedzie o sprawdzianie [data utworzenia: 2006-03-31 ]

Co warto wiedzie o sprawdzianie w szkole podstawowej?


Sprawdzian w szkole podstawowej jest:

* powszechny i wszyscy uczniowie klas szstych w szkole podstawowej musz do niego przystpi
* obowizkowy, bo przystpienie do niego jest warunkiem ukoczenia szkoy
* przygotowany w formie pisemnej - test egzaminacyjny ma posta kilkustronicowej broszury
* zaplanowany na 60 minut

SPRAWDZIAN

* bada, w jakim stopniu ucze opanowa umiejtnoci wane w yciu codziennym i przydatne w zdobywaniu
wiedzy w szkole, np. wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji
* sprawdza opanowanie umiejtnoci niezbdnych na wyszym etapie ksztacenia (w gimnazjum)
* pozwala na porwnanie osigni danego ucznia z osigniciami innych szstoklasistw
* okrela mocne strony ucznia, bd sygnalizuje sabe

Podczas sprawdzianu ucze musi wykaza si picioma ponadprzedmiotowymi umiejtnociami, ktre s ksztatowane w szkole podstawowej w ramach rnych zaj edukacyjnych. Umiejtnoci te uzupeniaj si i przenikaj wzajemnie. S to:

* czytanie
* pisanie
* rozumowanie
* korzystanie z informacji
* wykorzystywanie wiedzy w praktyce.
[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA