I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Co warto wiedzieć o sprawdzianie [data utworzenia: 2006-03-31 ]

Co warto wiedzieć o sprawdzianie w szkole podstawowej?


Sprawdzian w szkole podstawowej jest:

* powszechny i wszyscy uczniowie klas szóstych w szkole podstawowej muszą do niego przystąpić
* obowiązkowy, bo przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły
* przygotowany w formie pisemnej - test egzaminacyjny ma postać kilkustronicowej broszury
* zaplanowany na 60 minut

SPRAWDZIAN

* bada, w jakim stopniu uczeń opanował umiejętności ważne w życiu codziennym i przydatne w zdobywaniu
wiedzy w szkole, np. wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji
* sprawdza opanowanie umiejętności niezbędnych na wyższym etapie kształcenia (w gimnazjum)
* pozwala na porównanie osiągnięć danego ucznia z osiągnięciami innych szóstoklasistów
* określa mocne strony ucznia, bądź sygnalizuje słabe

Podczas sprawdzianu uczeń musi wykazać się pięcioma ponadprzedmiotowymi umiejętnościami, które są kształtowane w szkole podstawowej w ramach różnych zajęć edukacyjnych. Umiejętności te uzupełniają się i przenikają wzajemnie. Są to:

* czytanie
* pisanie
* rozumowanie
* korzystanie z informacji
* wykorzystywanie wiedzy w praktyce.
[ Strona Główna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA