I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Cay wiat sprzta [data utworzenia: 2009-11-04 ]
 
Akcja "Sprztanie wiata" zostaa po raz pierwszy zorganizowana w Sydney
w Australii w roku 1989. Sprztanie terenw portowych przez 40 tysicy mieszkacw miasta stao si impulsem dla wielkiej, wiatowej akcji, ktrej gwnym celem - oprcz praktycznych dziaa - jest ksztatowanie wiadomoci ekologicznej.

 Organizatorem midzynarodowej kampanii jest australijska organizacja Clean Up the World.
 W Polsce akcja odbywa si od 1994 roku. Jej koordynatorem jest Fundacja Nasza Ziemia. Tradycyjnie, w trzeci weekend wrzenia, przedsiwzicie aktywizuje co roku modzie ze szk, pracownikw firm, czonkw organizacji oraz tysice wolontariuszy.
 Podobnie jak w latach ubiegych, Zesp Szk Sportowych im. Jzefa Jaworskiego  przyczy si do kampanii "Sprztanie wiata - Polska".
Tegoroczna, XVI edycja akcji przebiegaa pod hasem „Pomagajmy Ziemi - codziennie”.
Koordynator krajowy kampanii - Fundacja Nasza Ziemia szczegln uwag chcia po raz kolejny zwrci na sprztanie polskich lasw.
 Jak co roku  uczniowie szkoy podstawowej (klasy IV-VI) i gimnazjum brali
w niej udzia.
Wychowawcy z uczniami, zaopatrzeni w worki i rkawiczki, udali si na teren  MOSIR-u i okolicznych ulic, aby zebra wszystkie mieci.
Co roku, stwierdzamy z alem, e mamy co robi.
Dlatego te, zachcamy wszystkich modszych i starszych mieszkacw naszego miasta, eby dbali o rodowisko kadego dnia.

Samorzd
[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA