I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Apele podsumowujce I semestr roku szkol. 2009/10 [data utworzenia: 2010-02-23 ]

Apele podsumowujce I semestr roku szkolnego 2009/2010

 

W styczniu zakoczy si I semestr nauki w roku szkolnym 2009/2010.
Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 18 stycznia 2010 r. zatwierdzono wyniki klasyfikacji. Spoeczno szkolna spotkaa si 12 lutego 2010 roku na apelach w grupach wiekowych podsumowujcych prac uczniw w I proczu. W kadej grupie wiekowej pani dyrektor
Elbieta Gowacka omwia osignicia w nauce, przedstawia rednie poszczeglnych klas. Pogratulowaa uczniom, ktrzy w I semestrze wyrnili si wzorowym zachowaniem i bardzo wysokimi wynikami w nauce.

 

Szkoa Podstawowa

Oddzia przedszkony

Klasy I – III ksztacenia zintegrowanego

Uczniowie z najlepszymi wynikami w nauce

 

Oddzia Przedszkolny

 • Igor Baszczyk
 • Anita Grochowska
 • Aleksandra Samulska
 • Julia Gralec
 • Wiktoria Leszczyska
 • Patrycja Sibiska
 • Amelia Sukowska
 • Zuzanna Stoowska

 

 

Klasa I a:

 • Paulina Bartosz
 • Natalia abdzka
 • Aleksander Lewandowski
 • Wiktoria Macig
 • Wiktoria Otto
 • Zuzanna Zibka
 • ukasz Stefaniak

Klasa I b:

 • Wiktoria Gowacka
 • Patrycja Mianowska
 • Igor Mokrosiski
 • Dawid Orczykowski
 • Wiktoria Grabska
 • Marcelina Kaczmarek
 • Jakub Sakra
 • Mateusz uczak

Klasa I c:

 • Maciej Sikora
 • Bartosz Ambroszczyk
 • Oliwia Juszczak
 • Emilia Szymaska
 • Natalia Koodziejczyk
 • Albert Wawrowski
 • Nikodem Szewczyk
 • Hubert Ciecierski
 • Julia Chmaj
 • Maciej Galoch

Klasa II a:

 • Oliwia witczak
 • Zuzanna Kurowska
 • Zofia Dbska
 • Alan Grabski
 • Maciej Mas
 • ukasz Popielewski

 

Klasa II b:

 • Konrad Stefaniak
 • Karolina Stasiak
 • Mateusz Duina
 • Gabriel Rakowiecki
 • Julia Nowak
 • Jakub Biaek
 • Joanna Makiewicz
 • Aleksandra Kunat
 • Dominik Strumio

 

Klasa III a:

 • Natalia Frede
 • Micha Gebel
 • Jan Grabowski
 • Eryk Krysiak
 • Mateusz Marciniak
 • Gabriela Podemska
 • Kacper Raczyski
 • Aleksander Sekuta
 • Aleksandra uk

 

 

 

Klasa III b:

 • Antoni Chudzik
 • Hubert Janiszewski
 • Pawe Jankiewicz
 • Ludwik Janowski
 • Dominika Mianowska
 • Kamil cigaczewski

 Klasy IV – VI szkoy podstawowej
rednie ocen poszczeglnych klas IV – VI

w pierwszym semestrze 2009/2010

1.      IV a – 4,30

2.      IV b – 4,19

3.      V a – 4,0

4.      V b – 4,0

5.      VI a – 3,8

6.      VI b- 3,81

 

 Klasa z najwysz redni to IV a– 4,30
rednia ocen klas IV – VI w I semestrze wynosi: 4,02

rednia ocen

L.p.

Nazwisko i imi ucznia

Klasa

5, 88

1.

Lidia Zibka

VI a

5,33

2.

Karolina Kostowska

VI b

5,3

3.

Marta Drobnik

V a

5, 20

4.

Mateusz Pietrzak

IV b

5,10

5.

Piotr Drab

IV b

6.

Klaudia Szczerbicka

V b

7.

Jerzy Serafin

IV a

5,0

8.

Roksana Nikodemska

VI a

9.

Micha Cukanow

IV b

10.

Piotr Zibka

IV b

11.

Karolina Dbowska

V a

12.

Julia Paczkowska

V a

13.

Katarzyna Matczak

V b

14.

Mariusz Podsiady

IV a

15.

Paulina Skiera

IV a

16.

Alicja Wawrowska

IV a

17.

Julia Szkudlarek

IV a

4,9

18.

Krzysztof Rzcki

V a

19.

Julia Bczyk

IV a

20.

Bartomiej Wdowiak

IV a

4, 8

21.

Tobiasz Kalina

IV b

22.

Joanna Komider

V a

23.

Katarzyna Walczak

V a

24.

Adrianna Haas

V b

25.

Joanna Wrblewska

V b

4,78

26.

Jakub Bdowski

VI b

27.

Micha Wjciak

VI b

28.

Marta Sjka

VI b

 

4,75

29.

Aleksandra Turajczyk

VI a

30.

Emilia Glapska

VI a

 

 

Uczniowie klas I – III gimnazjum
z najwysz redni ocen:

 

Klasa z najwysz redni to III a -3, 96
rednia ocen klas I – III w I semestrze wynosi
3,60

rednia

L.p.

Nazwisko i imi ucznia

Klasa

5,08

1.

Bartomiej Dbek

I a

2.

Weronika Piaskowska

I b

3.

Bartosz Bucholc

I b

5,0

4.

Norbert Janiszewski

III a

4,86

5.

Cezary Opoczyski

II a

6.

Patrycja Pietrzak

II a

4,75

7.

Joanna Felczak

III a

4,77

8.

Justyna Kubik

I a

9.

Klaudia Jdrzejczak

II b

 

 

 

 Po przedstawieniu wynikw w nauce pani wicedyrektor Renata Rzepecka podsumowaa osignicia w konkursach, w ktrych nasi uczniowie zdobyli nagrody i wyrnienia.

 Osignicia w konkursach:

 ZESPӣ SZKӣ SPORTOWYCH

1. I miejsce w kategorii chrw gimnazjalnych w Wojewdzkim Konkursie Kold
i Pastoraek organizowanym przez Wydzia Edukacji Miasta odzi

2. II miejsce w kategorii chrw gimnazjalnych w Wojewdzkim Przegldzie Chrw oglnopolskiego programu „piewajca Polska”

 SZKOA PODSTAWOWA

 Klasy I – III

Konkursy gminne:

·         I miejsce dla Pauliny Bartosz z kl. I a oraz wyrnienie dla
Kacpra Krlikowskiego
z kl. I a w kategorii klas I - III w Konkursie Plastycznym „XVIII Finau Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy” – opiekun p. M. Grabarczyk

·         II miejsce Ewelina Pawlak kl. III b oraz Wyrnienie - Hubert Sadowski kl. I a i Mateusz Kucejko kl. II a w Konkursie Plastycznym ”Mnie ta ziemia od innych drosza” ( Listopad Miesicem Pamici Narodowej)- opiekun p. M. Siciska,
p. M. Grabarczyk i p. M. Bryszewska

Konkursy szkolne:

·         W konkursie plastycznym„Bezpieczni na drodze”, (nagrody ufundowane zostay przez sponsora akcji – stacje paliw „Statoil” )
Gwn nagrod, I miejsce rower grski otrzymaa Natalia abdzka
uczennica klasy Ia.

II miejsce zaja Julia Chmaj uczennica klasy Ib

III miejsce przypado Marcelinie Karczmarek  uczennicy klasy Ic

IV miejsce wywalczy Jakub Kowalski ucze klasy Ia.

·         Szkolny konkurs „Z Kubusiem Puchatkiem za pan brat” zorganizowany przez nauczycieli biblioteki. Zwycizcy to:

W kl. II – 1 miejsce – ukasz Popielowski

2 miejsce – Wiktoria Bogusz

3 miejsce – Nicola Mizerska

W kl. III – 1 miejsce - Weronika Katarzyska

2 miejsce - Artur Kaczmarek

3 miejsce – Ernest Specjan

 •  Szkolny Konkurs „Z Kubusiem Puchatkiem za pan brat” z okazji 83 rocznicy urodzin Kubusia Puchatka.
  Zwycizcy to:
  - spord uczniw klas II:
  I miejsce – ukasz Popielewski
  II miejsce – Wiktoria Bogusz
  III miejsce – Nicola Mizerska
  - spord uczniw klas III:
  I miejsce – Weronika Katarzyska
  II miejsce – Artur Kaczmarek
  III miejsce – Ernest Specjan
  Wyrnienia:
  Aleksandra uk – kl. III a
  Kacper Baszczyk – kl. III b
  Anna Nowak – kl. III a
  Krzysztof Choys – kl. II b

 Klasy IV– VI

Konkursy oglnopolskie:

  1. Dyplom III lokaty dla Lidii Zibki w konkursie „Alfik humanistyczny”
   – opiekun G. Wroska

Konkursy gminne:

·         I miejsce dla Lidii Zibki w konkursie „Moja Polska”- konkurs organizowany przez SP1- opiekunowie p. G. Wroska p. G. Kwiatkowska,

·         I miejsce dla Klaudii Szczerbickiej z kl. VB oraz wyrnienie
dla Tomasza Kaliny z kl. Vb
w kategorii klas IV – VI w Konkursie Plastycznym „XVIII Finau Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy – opiekun p. E. Wyposz

·         I miejsce – Karol Roliski – kl. VI b w Konkursie Recytatorskim
„Ojczyzna jest darem i zadaniem” ( Listopad Miesicem Pamici Narodowej)

– opiekun p. G. Kwiatkowska

·         III miejsce – Lidia Zibka kl. VI a w Konkursie Literackim
„Nie pytaj, co twj kraj moe zrobi dla ciebie, zapytaj, co ty moesz zrobi dla swojego kraju”(Listopad Miesicem Pamici Narodowej) – opiekun p. G. Wroska

Konkursy szkolne:

·         I miejsce dla Pauliny Baum kl. VI a, II miejsce dla Mikoaja Baraskiego
kl. V a i III miejsce dla Tobiasza kaliny kl. IV b
w szkolnym konkursie „Mikoajki z Mikoajkiem”.

.

 

 GIMNAZJUM

Konkursy wojewdzkie:

·         Puchar Kuratora Owiaty i II miejsce w Wojewdzkim Konkursie EKOLIDER dla reprezentacji uczniw z klas III – opiekun – p. L. Lipiska i p. E. Maciska

 

Konkursy powiatowe:

·         II i III miejsce w Powiatowym Konkursie Plastyczno-Jzykowym „Christmas Card” – opiekun Anna Drabczyska

Konkursy gminne:

·         I miejsceAleksandra Olejniczak kl. II a i Martyna Grabarczyk kl. III a
w Konkursie Recytatorskim „Ojczyzna jest darem i zadaniem” ( Listopad Miesicem Pamici Narodowej) – opiekun p. M. Wojciechowska

·         I miejsceNorbert Janiszewski kl. III a w Konkursie Literackim
„Nie pytaj, co twj kraj moe zrobi dla ciebie, zapytaj, co ty moesz zrobi dla swojego kraju”( Listopad Miesicem Pamici Narodowej)
– opiekun p. M. Wojciechowska

Wyrnienia w tym konkursie zdobyli:
Bartomiej Dbek kl. I, Bartosz Bucholc kl. I, Klaudia Jdrzejczak kl. II B
-
opiekun p. K. Borkowska, p. M. Wojciechowska

 

·         II miejsceNorbert Janiszewski kl. III a w Konkursie Poetyckim na wiersz o tajnym nauczaniu z okazji 70-lecia utworzenia w okresie II wojny wiatowej Tajnej Organizacji Nauczycielskiej ( Listopad Miesicem Pamici Narodowej)

- opiekun p. M. Wojciechowska

Konkursy szkolne:

W Szkolnym konkursie wiedzy o patronie Jzefie Jaworskim :
I miejsce – Emilia Sibiska kl. III B
II miejsce – Daniel Przybysz  kl. I A
III miejsce – Aleksandra Mastalerz kl. II A

 

Pani dyrektor E. Gowacka yczya uczniom dalszych i liczniejszych sukcesw w konkursach przedmiotowych w II semestrze, a nastpnie poprosia o przedstawienie osigni sportowych. Prezentacji dokonaa wicedyrektor szkoy pani Ilona Zinser.

 SZKOA PODSTAWOWA

 • I runda Wojewdzkich Mistrzostw klas III Szkoy Podstawowej w pywaniu druyna zaja I miejsce.

 

 • Gminne, Powiatowe, Rejonowe Biegi Przeajowe

I miejsce dziewczt i chopcw, w wojewdztwie dziewczta byy II chopcy zajli VIII miejsce

 • Zawody pywackie
  I miejsce chopcw i dziewczt w gminie i w powiecie,
  w rejonie I miejsce chopcw, II miejsce dziewczt, w wojewdztwie dziewczta zajy V miejsce
 • Gminne rozgrywki w unihokeja
  chopcy zdobyli II miejsce, I miejsce chopcw w powiecie, w rejonie chopcy zakoczyli rywalizacj na III miejscu.
 • Gminne rozgrywki mini piki siatkowej
  dziewczta miay III miejsce a chopcy zajli II miejsce
 • Gminny Turniej Tenisa Stoowego
  dziewczta i chopcy zdobyli I miejsce, w powiecie chopcy zdobyli IV miejsce, dziewczta V miejsce.

 

 GIMNAZJUM

 • Mistrzostwa Makroregionu Modzikw - zdobylimy 17 medali, zawodnicy wywalczyli 12 kwalifikacji na Mistrzostwa Polski Modzikw!!!

Medale zote zdobyli:

Zaoga Robert w rzucie dyskiem (60,28m) i w pchniciu kul (17,28m)

Walczak Patryk w rzucie oszczepem (60,84m) - nowy rekord szkoy 

Sjka Kamil w skoku w dal (6,15m)

Sztafeta 4 x 100m dziewczt w skadzie: Fornal Karolina, Grabarczyk Martyna, Ostrowska Kinga, Olejniczak Izabela (52,43s)

Medale srebrne zdobyli:

Fornal Karolina w biegu na 100m (13,15s)

Felczak Joanna w biegu na 1000m (3:14,27s)

Pawowska Anna w biegu na 600m (1:43,77s)

Gromek Dagmara w biegu na 300m pp. (52,27s)

Buba Przemysaw w biegu na 2000m (6:04,68s)

Walczak Patryk w rzucie dyskiem (51,94m)

Ruszczyk Szymon w biegu na 300m (39,05s)

Opoczyski Cezary w pchniciu kul (13,12m)

Sztafeta 4 x 100m mczyzn w skadzie: Kwiatkowski Marcin, Szymaski Marcin, Sjka Kamil, Kowalski Damian (47,27s)

Medale brzowe zdobyli:

Kowalska Marta w rzucie dyskiem (33,97m)

Rudyk Dawid w rzucie dyskiem (42,47m)

Janiszewski Norbert w biegu na 600m (1:34,49s)

W punktacji druynowej zajlimy I miejsce!!!

 

 • May Memoria im. Janusza Kusociskiego - nieoficjalne Mistrzostwa Polski Modzikw

Mistrzem Polski w rzucie dyskiem zosta Robert Zaoga!!!

Vice Mistrzem Polski w rzucie oszczepem zosta Patryk Walczak!!!

Vice Mistrzem Polski w pchniciu kul zosta Robert Zaoga!!!

 Medalici Mistrzostw Polski to podopieczni trenera Robert Joachimiaka.

  

Bardzo dobre miejsca zajli rwnie pozostali zawodnicy:

 

V miejsce - Sztafeta 4 x 100m dziewczt w skadzie:

Martyna Grabarczyk, Kinga Ostrowska, Izabela Olejniczak i Karolina Fornal

VI miejsce w biegu na 2000m - Przemysaw Buba zaj VI

Przemek wynikiem 5:59,87 pobi rekord szkoy!!!

VII miejsce w skoku w dal - Kamil Sjka

XII miejsce w rzucie dyskiem - Patryk Walczak

XV miejsce w biegu na 300m. - Szymon Ruszczyk

XXI miejsce w biegu na 1000m.  - Joanna Felczak

XXIV miejsce w biegu na 600m -  Anna Pawowska

XXIV miejsce w biegu na 300m pp. - Dagmara Gromek

XXVII miejsce w biegu na 100m Karolina Fornal

 

 • Wojewdzkie Indywidualne Biegi Przeajowe

 

W kategorii modziczek:

IX miejsce zaja Emilia Sibiska

XIII miejsce zaja Aleksandra Olejniczak

XIV miejsce zaja Izabela Gliska

XXXIX miejsce zaja Patrycja Pietrzak

 

W kategorii modzikw: XXVI miejsce zaj ukasz witosawski

 

 • Wojewdzkie Sztafetowe Biegi Przeajowe szk podstawowych i gimnazjalnych.

Dziewczta zajy I miejsce!!! 

Chopcy zajli V miejsce!!!

 • Fina Wojewdzki Sztafet Pywackich.

Zesp dziewczt zaj VI miejsce!!! 

Zesp chopcw VI miejsce!!!

 

Na wszystkich apelach zostay wykonane pamitkowe zdjcia. Pani dyrektor szczeglne uznanie wyrazia dla uczniw, ktrzy odnosz sukcesy sportowe a jednoczenie osigaj wysokie wyniki w nauce. Do uczniw tych W Zespole Szk Sportowych nale:

   1. Klaudia Szczerbicka
   2. Katarzyna Matczak
   3. Marta Sjka
   4. Roksana Nikodemska
   5. Micha Cukanow
   6. Joanna Wrblewska
   7. Alicja Wawrowska
   8. Krzysztof Rzcki
   9. Jerzy Serafin
   10. Aleksandra Turajczyk
   11. Joanna Felczak
   12. Aleksandra Olejniczak
   13. Cezary Opoczyski
   14. Norbert Janiszewski
   15. Patrycja Pietrzak

Dyrektor szkoy Elbieta Gowacka na spotkaniu z kad grup wiekow podzikowaa wszystkim nauczycielom i uczniom za dotychczasow prac i yczya sukcesw w II semestrze.
W zwizku ze zbliajcymi si feriami przypomniaa uczniom o przestrzeganiu zasad bezpiecznego zachowania oraz zoya wszystkim yczenia dobrego i owocnego wypoczynku.

 [ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA