I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Hala dla społeczności szkolnej [data utworzenia: 2010-02-22 ]

 
Hala dla społeczności szkolnej
 
W dniu 28 stycznia 2010 na nowej hali lekkoatletycznej zebrała się cała społeczność szkolna. Dyrektor szkoły Elżbieta Głowacka powitała obecnych uczniów i pracowników szkoły informując, że dzięki determinacji i ogromnej pracy wielu ludzi, po feriach zimowych zajęcia sportowe będą odbywały się już na nowym obiekcie. 
 W obecności całej społeczności szkolnej bardzo uroczyście dokonano po raz drugi otwarcia hali. Do przecięcia wstęgi zaproszono:
 • Dyrektora szkoły – Panią Elżbietę Głowacką
 • Kierownika Administracji i obsługi – Panią Teresę Andrzejczak
 • Wieloletniego nauczyciela i trenera – Pana Leszka Lipińskiego
Uczniów poszczególnych klas osiągających najlepsze wyniki w nauce i sporcie:
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3:
 • „0” – Leszczyńska Wiktoria,
 • Ia – Maciąg Wiktoria,    
 • Ib – Głowacka Wiktoria,
 • Ic – Sikora Maciej,
 • IIa – Dębska Zofia,
 • IIb – Kunat Aleksandra,
 • IIIa – Gebel Michał,
 • IIIb – Kosztowna Sandra,
 • IVa – Serafin Jerzy,
 • IVb – Hermanowicz Kinga,
 • Va – Drobnik Marta,
 • Vb – Matczak Katarzyna,
 • VIa – Ziąbka Lidia,
 • VIb – Sójka Marta.
Miejskie Gimnazjum Sportowe:
 • Ia  - Dąbek Bartek,
 • Ib – Piskowska Weronika,
 • IIa – Mastalerz Aleksandra,
 • IIb – Jędrzejczak Klaudia,
 • IIIa – Janiszewski Norbert,
 • IIIb – Więckowska Aleksandra.
Bardzo ważnym wydarzeniem było poświęcenie hali lekkoatletycznej.
Uroczystego poświęcenia nowego obiektu dokonał Ks. Krzysztof Górski,
który  wygłaszając kilka słów wspomniał o wielkich korzyściach nie tylko fizycznych
ale i duchowych płynących z użytkowania hali  sportowej.
Motto Jana Pawła II, które przyświecało otwarciu naszej hali: „Sport najlepszą drogą do pokonywania granic” niech będzie, dla wszystkich ćwiczących i trenujących na hali oraz sympatyków sportu w naszej szkole, drogowskazem i myślą przewodnią. [ Strona Główna ]

G A L E R I A   Z D J Ę Ć | kliknij na zdjęciu aby powiekszyć
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA