I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Podsumowanie roku szkolnego 2009/2010 [data utworzenia: 2010-07-07 ]
    
Podsumowanie roku szkolnego 2009/2010

Wyniki w nauce i zachowaniu
 Dzieci wyrniajce si w oddziale przedszkolnym:
 1. Julia Gralec
 2. Anita Grochowska
 3. Wiktoria Leszczyska
 4. Bartosz Podemski
 5. Patrycja Sibiska
 6. Zuzanna Stoowska
 7. Amelia Sukowska
 8. Patrycja Wrblewska
 Uczniowie klas I –III Sportowej Szkoy Podstawowej nr 3 wyrniajcy si w nauce i zachowaniu:
 Klasa I a – wychowawca: p. M. Grabarczyk         
 1. Paulina Bartosz                                      
 2. Julia Hak                                                  
 3. Kacper Krlikowski                                  
 4. Julia Kwiatkowska                                   
 5. Aleksander Lewandowski                    
 6. Natalia abdzka                                   
 7. Wiktoria Macig                                      
 8. Wiktoria Otto                                           
 9. Martyna  Rosiska                               
 10. Hubert Sadowski                                     
 11. ukasz  Stefaniak                                    
 12. Zuzanna Zibka                                       
 Klasa I b  - wychowawca: p. K. Tylka
 1. Jakub Sakra
 2. Igor Mokrosiski
 3. Marcelina Kaczmarek
 4. Wiktoria Grabska
 5. Mateusz uczak
 6. Aleksandra Bednarek
 7. Wiktoria Gowacka
 8. Adrian Drab
 9. Krystian Sikora
 10. Patrycja Mianowska
 11. Wiktor Olczyk
 12. Dawid Orczykowski
 Klasa I c  - wychowawca: p. E. Zadworska            
 1. Maciej Sikora                                                   
 2. Maciej Galoch                                                 
 3. Oliwia Juszczak                                                
 4. Bartosz Ambroszczyk                                      
 5. Emilia Szymaska                                             
 6. Natalia Michalska                                             
 7. Julia Chmaj                                                        
 8. Oliwia Figas                                                       
 9. Szymon Klonowicz
 10. Agnieszka Michniacka
 11. Nikodem Szewczyk
 12. Albert Wawrowski
 13. Martyna Urbaniak                                        
 Klasa II a – wychowawca: p. M. Bryszewska
 1. Wiktoria Bogusz
 2. Zofia Dbska
 3. Alan Grabski
 4. Julia Kaczmarek
 5. Zuzanna Kurowska
 6. Maciej Mas
 7. ukasz Popielewski
 8. Oliwia witczak
 Klasa II b – wychowawca : p. K. Hya
 1. Jakub Biaek
 2. Krzysztof Choys
 3. Mateusz Duina
 4. Joanna Makiewicz
 5. Julia Nowacka
 6. Gabriel Rakowiecki
 7. Karolina Stasiak
 8. Konrad Stefaniak
 9. Dominik Strumio
 10. Oliwia Malinowska
 Klasa III a – wychowawca: p. J. Liberda       
 1. Natalia Frede                               
 2. Micha Gebel                                  
 3. Jan Grabowski                                 
 4. Mateusz Marciniak                          
 5. Elbieta Oska                                  
 6. Aleksander Sekua                           
 7. Aleksandra Zuk                                 
 klasa III  b – wychowawca: p. M. Siciska
 1. Kornelia Biernacka
 2. Antoni Chudzik
 3. Pawe Jankiewicz
 4. Maciej awniczak
 5.  Zuzanna Marciniak
 6. Oliwia Niemier
 7. Kamil cigaczewski
 Uczniowie klas IV – VI z roczn redni ocen  4,75 i wyej
 rednie ocen poszczeglnych klas IV – VI:
Klasa  IV a –  4,27 - najwysza        
Klasa  IV b –  4,21        
Klasa   V a –   4,12
Klasa   V b –   4,10
Klasa  VI a –   3,93
Klasa  VI b  –  3,98   

 Klasa  IV a – wychowawca: p. A.  Trawiska
 1. Paulina Skiera – 5,09
 2. Jerzy Serafin – 5,0
 3. Julia Szkudlarek – 5,0
 4. Bartomiej Wdowiak – 5,0
 5. Mariusz Podsiady – 4,91
 6. Karina Woniak – 4,82
 7. Julia Bczyk – 4,82
 8. Alicja  Wawrowska – 4,82
 Klasa  IV b – wychowawca: p. M. Samulska
 1. Piotr Zibka – 5,18
 2. Micha Cukanow – 5,1
 3. Piotr Drab – 5,0
 4. Kinga Hermanowicz – 4,91
 5. Justyna Owczarek – 4,82
 6. Tobiasz Kalina – 4,82
 7. Martyna Szewczyk – 4,82
 Klasa  V a – wychowawca: p. K.  Kurek
 1. Marta Drobnik – 5,60
 2. Karolina Dbowska – 5,30
 3. Krzysztof Rzcki – 5,20
 4. Julia Paczkowska   - 5,20
 5. Szymon Jankiewicz – 5,1
 6. Anna Wojciechowska – 5,1
 7. Joanna Komider – 5,0
 8. Karolina Micha – 5,0
 9. Dominika Sitkiewicz – 4,90
 10. Katarzyna Romanowicz – 4,90
 11. Katarzyna Walczak – 4,80
 Klasa V b – wychowawca: p. A. Kowalczyk
 1. Micha Susik – 5,20
 2. Katarzyna Matczak – 5,10
 3. Klaudia Szczerbicka – 5,10
 4. Joanna Wrblewska – 5,0
 5. Bartosz Sarbak – 4,90
 Klasa VI a – wychowawca: p. M. Kalista
 1. Lidia Zibka – 5,82 – najwysza rednia w szkole
 2. Roksana Nikodemska – 5,10
 3. Aleksandra Turajczyk – 5,09
 4. Emilia Glapska – 4,91
 5. Magdalena witosawska – 4,91
 6. Julia Kucejko – 4,82
 Klasa VI b – wychowawca: p. J. Paka 
 1. Karolina Kostowska – 5,55
 2. Marta Sjka – 5,0
 3. Joanna uk – 5,0
 4. Micha Wjciak – 5,0
 5. Jakub Bdowski – 4,91
 6. Dominika cigaczewska c. Piotra – 4,82
 Uczniowie Miejskiego Gimnazjum Sportowego z roczn redni ocen  4,75 i wyej.
 rednie ocen poszczeglnych klas gimnazjum:
Klasa I a – 3,57
Klasa I b – 3,40
Klasa  II a – 4,29 - najwysza
Klasa  II b – 3,43
Klasa  III a – 4,06
Klasa  III b – 3,40

 Klasa I a – wychowawca: p. E. Jwiak
 1. Bartomiej Dbek – 5,54– najwysza rednia w gimnazjum
 2. Justyna Kubik – 5,07
 3. Daniel Przybysz – 4,85
 Klasa I b – wychowawca: p. L. Lipiska
 1. Weronika Piaskowska – 5,17
 2. Bartosz Bucholc – 5,0
 3. Damian Perydzeski – 4,75
 Klas II a – wychowawca: p. T. Kozanecki
 1. Patrycja Pietrzak – 5,0
 2. Cezary Opoczyski – 5,0
 3. Aleksandra Mastalerz –5,0
 4. Konrad Sygua – 4,79
 Klasa II b – wychowawca: p. S. Borzcki
 1. Klaudia Jdrzejczak – 4,93
 2. Katarzyna Zwierzchowska – 4,79
 Klasa III A- wychowawca: p. M. Chmielarska
 1. Norbert Janiszewski – 5,29
 2. Janiszewska Barbara – 5,0
 3. Joanna Felczak – 4,93
 4. Martyna Grabarczyk – 4,86
 5. Mateusz Baszczyk – 4,86
 6. Agata Szulc – 4,79
 Klasa III b – wychowawca: p. K. Borkowska
 1. Anna Pawowska – 4,86
 Uczniowie ze 100% frekwencj:
 • Szymon Jaworski kl. IV a
 • Piotr Drab kl. IV b
   Podzikowania dla rodzicw  

 Dyplomy oraz serdeczne  podzikowania od dyrekcji szkoy
i wychowawcw za prac na rzecz szkoy i klas otrzymali rodzice uczniw klas III i VI szkoy podstawowej oraz klas III gimnazjum.

 SZKOA PODSTAWOWA
 • Klasa III a
p. Boena Hodorowicz
p. Grzegorz Krysiak
p. Agnieszka Jaska
p. Katarzyna i Zbigniew uk
p. Magdalena i Zbigniew Grabowscy
 • Klasa III b
p. Marzena Mackiewicz
p. Dorota Nardoni
p. Marzanna I Dariusz Biernaccy
p. Agnieszka i Piotr cigaczewscy
 • Klasa VI a
p. Beata Zibka
p. Izabela Serafin
 • Klasa VI b
p. Anna Sjka
p. Ilona Rafalska
p. Renata Matryba
p. Jolanta Berger

 GIMNAZJUM
 • Klasa III a
p. Magorzata Grabarczyk
p. Elbieta Kaczmarek
p. Boena Borkowska
 • Klasa III b
p. Renata Matryba
p. Anna Jakua
p. Wiesawa Wickowska

 Listy gratulacyjne za trud woony w wychowanie otrzymali rodzice uczniw klas VI szkoy podstawowej oraz III gimnazjum, ktrzy osignli  wysokie wyniki w nauce oraz uzyskali oceny wzorowe z zachowania.
 SZKOA PODSTAWOWA
 •  Klasa VI a
p. Iwona i Jacek Glapscy
p. Wioletta Wojcieszek i Jarosaw Nikodemski
p. Marianna i Grzegorz witosawscy
p. Katarzyna i Piotr Turajczyk
p. Beata i Sawomir Zibka
p. Mirosawa i Mirosaw Kucejko
 •  Klasa VI b
p. Jacek i Katarzyna Bdowscy
p. Magdalena i Piotr Kostowscy
p. Agnieszka i Piotr cigaczewscy
p. Anna I Zbigniew Sjka
p. Katarzyna i Zbigniew Zuk
p. Izabela i Bogdan Wjciak
  GIMNAZJUM
 •  Klasa III a
p. Bogumia i Bogusaw Felczak
p. Magorzata i Andrzej Grabarczyk
p. Izabela i Piotr Janiszewscy
p. Magorzata Jerzy Janiszewscy
p. Anna i Radosaw Szulc

 •  Klasa III b
p. Jolanta i Mieczysaw Pawowscy

 

Szczeglne osignicia w konkursach
przedmiotowych i artystycznych
w roku szkolnym 2009/2010.

 Szkoa Podstawowa
 Oddzia przedszkolny – wychowawca - p. Justyna Lisiak
Konkursy pozaszkolne
1.    IV miejsce w VI Turnieju Ekologicznym pod hasem „Chromy nasz Ziemi” – Julia Gralec, Patrycja Wrblewska, Wiktoria Leszczyska
2.    Wyrnienie w V Gminnym Przegldzie Teatrw Szecioletnich pt: „Mali aktorzy na duej scenie”- Julia Gralec, Patrycja Sibiska, Maria Kiebik, Anita Grochowska
3.    II miejsce w gminny etapie konkursu „wierszczykowe wierszyki” – Anita Grochowska, Amelia Sukowska
4.    Brzowa Nutka na Festiwalu Piosenki i Taca Dziecicego „Wesoe Nutki 2010”- Julia Gralec, Patrycja Wrblewska, Wiktoria Leszczyska, Krystian Krzyanowski, Anita Grochowska, Amelia Sukowska
Sport
I miejsce na V olimpiadzie Sportowej Przedszkolakw ”W zdrowym ciele zdrowy duch”-Julia Gralec, Patrycja Wrblewska, Wiktoria Chmielewska, Igor Krysiak, Patrycja Sibiska, Anita Grochowska, Zuzanna Stoowska, Ola Samulska, Bartosz Podemski, Igor Baszczyk
 Klasy I-III

Konkursy  oglnopolskie
1.   Midzynarodowy Konkurs matematyczny „Kangur 2010” Wyrnienia: - Aleksander Sekuta kl. IIIa,  Zuzanna Marciniak kl.IIIb – p.J.Liberda, p.M.Siciska
Konkursy  wojewdzkie
1.    Wojewdzki Konkurs Komputerowy „Malowanie na Ekranie”
II miejsce – Kornelia Biernacka kl. III b – p. M. Siciska
2.    Wojewdzki Konkurs Recytatorski „wierszczykowe  wierszyki”
I miejsce – ukasz Stefaniak kl. I a – p. M. Grabarczyk
Konkursy powiatowe
1.    II Powiatowy Konkurs Ortograficzny „May Mistrz ortografii”
I miejsce – Dominika Mianowska kl. III b – p.M.Siciska
Konkursy gminne
1.    Konkurs Plastyczny „XVIII Finau Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy”
I miejsce - Pauliny Bartosz z kl.Ia
Wyrnienie - Kacpra Krlikowskiego z kl. Ia  - p.M.Grabarczyk
2.    Konkurs Plastyczny  ”Mnie ta ziemia od innych drosza”
II miejsce -  Ewelina Pawlak kl. IIIb  -  p.M.Siciska
Wyrnienie - Hubert Sadowski kl.Ia i  Mateusz Kucejko   kl.IIa -  p.M.Grabarczyk  i p.M.Bryszewska
3.    Gminny Konkurs „Matematyka dla smyka”
I miejsce dla druyny z kl.IIa w skadzie:
Alan Grabski, Julian Joachimiak, Maciej Mas, Dominik Adamczewski -  p.M.Bryszewska
4.    Gminny konkurs „ Potyczki drugoklasistw”
II miejsce dla druyny w skadzie:
Zofia Dbska kl.IIa, ukasz popielewski kl.IIa, Konrad Stefaniak kl. IIb – p.M.Bryszewska, p.K.Hya
5.    Konkurs komunikacyjny „ Bd bezpieczny na drodze”
II miejsce dla druyny w skadzie:
Juliusz Joachimiak kl.IIa, Julia Nowacka kl.IIb, Jakub Biaek kl.IIb – p.M.Bryszewska, p.K.Hya
6.    Gminny Konkurs Wiedzy o Literaturze Dziecicej
II miejsce dla zespou kl. IIa w skadzie: Weronika Katarzyska, Aleksandra  uk, Pawe Jankiewicz  - p Liberda 

 Klasy  IV - VI
Konkursy  oglnopolskie
1.    Konkurs matematyczny „Kangur 2010”
Wyrnienie – Lidia Zibka kl.VIa – p.R.Rzepecka
2.    Oglnopolski Konkurs „Alfik Humanistyczny”
Dyplom III lokaty -  Lidia Zibka kl.VIa– p.G.Wroska
3.    II Oglnopolski  Konkurs Mitologiczny KLIO 2010 „ladami staroytnych cywilizacji”
Dyplom Laureata, 15 miejsce w kraju w kategorii TEST – Lidia Zibka kl.VIa
Dyplom Laureata w kategorii PRACA– Roksana Nikodemska kl.VIa, Jerzy Paklesa kl.Vb – p.M.Kalista
4.    Oglnopolski Konkurs Matematyczno – Przyrodniczy MIX
Dyplom Laureata, 6 miejsce  - Marta Drobnik kl.Va – p.K.Kurek
Dyplom Laureata, 7 miejsce– Mateusz Pietrzak kl.IVb – p.K.Kurek
5.    Oglnopolski Konkurs Matematyczny ALBUS
Dyplom Laureata, 8 miejsce  - Marta Drobnik kl. V a – p. K. Kurek
Dyplom Laureata, 9 miejsce– Mateusz Pietrzak kl. IV b – p. K. Kurek
6.    Oglnopolski Konkurs  Jzyka Angielskiego ENGLISH ACE 2010
Dyplom Laureata - 2 miejsce w wojewdztwie dzkim - Lidia Zibka z kl. VIA - Jako zwycizca konkursu otrzymaa nagrod w postaci obozu wypoczynkowo-naukowego w czasie wakacji 2010.
Dyplom Uznania , 6 miejsce w wojewdztwie dzkim - Mateusz Pietrzak z kl. IV a
Dyplom Uznania , 10 miejsce w wojewdztwie dzkim  - Micha Susik z kl. V b
Dyplom Uznania , 8 miejsce w wojewdztwie dzkim  -  Oliwia Majsterek z kl. VI b
Dyplom Uznania , 11 miejsce w wojewdztwie dzkim -   Karolina Kostowska kl. VI b-p. A. Drabczyska, p. A. Kowalczyk, p. B. Grzanek
Konkursy  wojewdzkie
1.    I miejsce w Wojewdzkim Konkursie Kold i Pastoraek w kategorii chrw gimnazjalnych
2.    II miejsce w Wojewdzkim Przegldzie Chrw oglnopolskiego programu „piewajca Polska”
3.    I miejsce – ZOTY DYPLOM w Wojewdzkim Przegldzie Chrw oglnopolskiego programu „piewajca Polska” – p. B. Komorowska
4.    X  Konkurs matematyczno – przyrodniczy
II miejsce dla zespou kl. V a  w skadzie: Marta Drobnik, Krzysztof Rzcki  - p. J. Paka, p. K. Kurek
Konkursy powiatowe
1.    Powiatowy konkurs Wiedzy o Europie, Europejczykach i Unii Europejskiej
V miejsce dla druyny kl. VI a w skadzie:
Lidia Zibka,  Magdalena witosawska, Wojciech Mas – p. M. Kalista
2.    Powiatowy konkurs jzykowo – fotograficzny „Our  Wonderful  Animals”
II miejsce – Karina Woniak kl. IV a
Wyrnienie – Karolina Kostowska kl. VI b – p. A. Drabczyska
3.    II Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii”
II miejsce  - Lidia Zibka kl. VI -  p. G. Wroska
III miejsce  - Karolina Kostowska kl. VI b – p. G. Kwiatkowska
Puchar  za I miejsce w kategorii zespoowej.
Konkursy gminne
1.    Konkurs  Plastyczny „XVIII Finau Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy”
I miejsce - Klaudia Szczerbicka  kl. V b
 Wyrnienie - Tomasz Kalina  kl. V b – p. E. Wyposz
2.      Gminny  Konkurs Recytatorski „Ojczyzna jest darem i zadaniem”
 I miejsce – Karol Roliski   kl. VI b    – p. G. Kwiatkowska
3.    Gminny Konkurs Literacki „Nie pytaj, co twj kraj moe zrobi dla ciebie, zapytaj, co ty moesz zrobi dla swojego kraju”
III miejsce – Lidia Zibka  kl. VI a   -  p. G. Wroska
4.    Gminny konkurs  „Moja Polska”
 I miejsce -  Lidia Zibka -  p. G. Kwiatkowska, p. G. Wroska
5.    Gminny Turniej Wiedzy o Aleksandrowie dzkim
III miejsce dla zespou w skadzie:  Anna Wojciechowska kl. V,  Karolina Dbowska kl. V a, Klaudia Szczerbicka kl. V b – p. M. Samulska, p. G. Kwiatkowska
 Gimnazjum
 Konkursy  oglnopolskie
1.    Oglnopolski konkurs  jzyka angielskiego ENGLISH ACE  2010
Dyplom Uznania, 1 miejsce w wojewdztwie dzkim, 10 miejsce w kraju, - Cezary Moska kl. II a
Dyplom Uznania,  15 miejsce w wojewdztwie dzkim - Dawid Gapys  kl. II b  - p. A. Drabczyska
2.    Konkurs Matematyczny „Kangur 2010”
Wyrnienie – Mateusz Baszczyk kl. III a – p. E. Jwiak
Konkursy  wojewdzkie
1.    I miejsce w Wojewdzkim Konkursie Kold i Pastoraek w kategorii chrw gimnazjalnych
2.    II miejsce w Wojewdzkim Przegldzie Chrw oglnopolskiego programu „piewajca Polska”
3.    I miejsce – ZOTY DYPLOM w Wojewdzkim Przegldzie Chrw oglnopolskiego programu „piewajca Polska” – p. B. Komorowska
4.    Wojewdzki Konkurs  EKOLIDER
Puchar Kuratora Owiaty i II miejsce dla zespou uczniw z klas III – p. L. Lipiska, p. E. Maciska
Konkursy powiatowe
1.    Powiatowy Konkurs Plastyczno-Jzykowy „Christmas Card”
II miejsce - Rita Andrzejczak kl. II a
III miejsce  - Bartomiej Dbek kl. I a  - p. A. Drabczyska
2.    Powiatowy konkurs „tajemnice zdrowia” w ramach oglnopolskiego programu „Trzymaj form”
III  miejsce dla zespou kl. II a w skadzie: Patrycja Pietrzak, Cezary Opoczyski,
Patryk Krakowiak – p. L. Lipiska , p. B. Szymaska
3.    II Powiatowy Konkurs Ortograficzny
III miejsce – Bartomiej Dbek kl. I a, Lena Maciaszczyk kl. III b – p. K. Borkowska, p. M. Wojciechowska
4.    Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej
Wyrnienie – Barbara Janiszewska kl. III a – p. L. Lipiska
5.    Midzyszkolny Konkurs Europejski  „Europa – nasz wsplny dom”
II miejsce – Norbert Janiszewski kl. III a - p. M. Kalista
 Konkursy gminne:
1.    Gminny Konkurs Recytatorski „Ojczyzna jest darem i zadaniem”
I miejsce – Aleksandra Olejniczak kl. II a,  Martyna Grabarczyk  kl. III a   –p. M. Wojciechowska
2.    Gminny Konkurs Literacki
I miejsce – Norbert Janiszewski  kl. III a   - p. M. Wojciechowska
 Wyrnienia:  Bartomiej Dbek  kl. I a  – p. M. Wojciechowska
Bartosz Bucholc  kl. I b, Klaudia Jdrzejczak kl. II B  - p. K. Borkowska
3.    Gminny Konkurs Poetycki  na wiersz o tajnym nauczaniu z okazji 70-lecia utworzenia
w okresie II wojny wiatowej Tajnej Organizacji Nauczycielskiej (TON)
II miejsce – Norbert Janiszewski   kl. III a  -  p. M. Wojciechowska    
 
 
 [ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA