I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Uroczyste zakoczenie roku szkolnego 2009/2010 [data utworzenia: 2010-07-06 ]
  „Wane s dni, ktrych jeszcze nie znamy…”

        Uroczyste zakoczenie roku szkolnego 2009/2010 odbyo si w naszej szkole 25 czerwca 2009 roku. Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie spotkali si w trzech grupach wiekowych, by podsumowa wyniki caorocznej pracy.
  • klasy IV – VI szkoy podstawowej o godz. 9.00
  • klasy I – III szkoy podstawowej o godz. 11.00
  • klasy I – III gimnazjum o godz. 13.00 
         Po przemwieniu Pani Dyrektor Elbiety Gowackiej rozpoczynajcym uroczystoci w poszczeglnych grupach wiekowych nastpowao wrczanie uczniom wiadectw z wyrnieniem, nagrd ksikowych, dyplomw i podzikowa.
Dyrektor szkoy podkrelia, e specjaln nagrod w tym roku szkolnym za szczeglne osignicia dydaktyczne i sportowe bya trzydniowa wycieczka najlepszych uczniw do Gdaska, gdzie znajduje si grb patrona naszej szkoy Jzefa Jaworskiego.
W podsumowaniu roku szkolnego przedstawiono rwnie sukcesy uczniw w licznych konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.
Uroczysto w kadej grupie wiekowej wzbogaciy wystpy artystyczne naszych podopiecznych.
 Klasy IV – VI szkoy podstawowej
         Z uczniami klas VI, ktrzy z okazji poegnania ze szko podstawow zaprezentowali krtki program artystyczny, spotkalimy si ju po raz ostatni.
Zgodnie z tradycja uroczysto rozpocza si polonezem, do ktrego przygotowywa uczniw pan Roman Karasiak. Myl przewodnia programu byy sowa piosenki Marka Grechuty „Wane s dni, ktrych jeszcze nie znamy…”. Uczniowie wspominali sze lat, ktre spdzili w murach naszej szkoy. Na koniec podzikowali dyrekcji, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoy za wsplnie spdzone chwile. Ciekawy program artystyczny powsta pod czujnym okiem pani Justyny Paka i pani Magdaleny Kalisty.
 klasy I – III szkoy podstawowej
         O godzinie 11 odbya si uroczysto zakoczenia roku szkolnego dla najmodszej grupy wiekowej. W programie artystycznym wziy udzia dzieci z klas IIIa i IIIb pod opiek pani Joanny Liberdy i pani Mirosawy Siciskiej. Mali artyci zaprezentowali monta sowno-muzyczny zwizany ze sowami piosenki Marka Grechuty„Wane s dni, ktrych jeszcze nie znamy…”. Moglimy oglda rwnie wystp taneczny uczniw klas modszych przygotowany przez pani Boen Komorowsk.
 klasy I – III gimnazjum
         Uroczyste zakoczenie roku szkolnego w najstarszej grupie wiekowej rozpoczo si o godz. 13. Na spotkaniu by obecny pan Jacek Lipiski- Burmistrz Aleksandrowa dzkiego. Uczniowie klas III uroczycie przekazali sztandar szkoy swoim modszym kolegom z klas II.
Pani Dyrektor podsumowaa caoroczn prac uczniw prezentujc ich osignicia dydaktyczne i sportowe, ktrych w tym roku szkolnym byo naprawd wiele.
Sowami Marka Grechuty  „Wane s dni, ktrych jeszcze nie znamy…” uczniowie klas III wprowadzili zebranych w refleksyjny nastrj, tym samym ostatecznie egnajc si z nasz szko.
 Pani Dyrektor Elbieta Gowacka yczya wszystkim bezpiecznych, zdrowych i sonecznych wakacji.
 Po apelach wychowawcy klas wrczyli uczniom wiadectwa
i yczyli dzieciom i modziey udanych, radosnych i bezpiecznych wakacji.

 
[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 600 x 800 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 600 x 800 )
 ( 600 x 800 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 600 x 800 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 600 x 400 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA