I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Stypendia dla modziey [data utworzenia: 2010-12-28 ]

   Stypendia dla modziey
Uczniowie naszej szkoy znaleli si w gronie stypendystw projektu pn.: „dzki Regionalny Program Wspierania Modziey Szczeglnie Uzdolnionej – II edycja”, ktry wspfinansowany jest ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego, realizowany przez Departament Kultury
i Edukacji Urzdu Marszakowskiego w odzi.

 W pitek 17 grudnia 2010r. w Wojewdzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marszaka J. Pisudskiego w odzi przy ulicy Gdaskiej odbya si uroczysto wrczania Listw Gratulacyjnych uczniom, ktrym zostay przyznane stypendia.
W tegorocznej edycji programu stypendia przyznano 300 uczniom wojewdztwa dzkiego. Uczniowie naszej szkoy uhonorowani stypendiami przez Samorzd Wojewdztwa dzkiego to:

  • Aleksandra Mastalerz – opiekunem stypendystki jest p. Renata Mroziska
  • Patrycja Pietrzak – opiekunem stypendystki jest p. Tomasz Kozanecki
  • Cezary Opoczyski – opiekunem stypendysty jest p. Bogumia Szymaska
 Otrzymane wsparcie finansowe umoliwi modziey dalszy rozwj edukacyjny
i osiganie kolejnych sukcesw, a w szczeglnoci pozwoli na zapisanie si na dodatkowe zajcia, podczas ktrych bd mogli rozwija swoje pasje
i zainteresowania, zakup nowego sprztu i materiaw dydaktycznych potrzebnych do nauki, opacenie kursw nauki jzykw obcych, o czym wspominali nagrodzeni. Gratulujc wyrnionym uczniom Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzdu Marszakowskiego w odzi p. Dorota Wodnicka podzikowaa take dyrektorom szk i nauczycielom, ktrzy dostrzegaj talenty wrd swoich podopiecznych
i dokadaj wszelkich stara, by je pielgnowa.
 Uczniowie naszej szkoy uczestnicz w programie ju trzeci rok.
W ubiegych latach stypendia otrzymali:
Rok szkolny 2009/2010
  • Mateusz Baszczyk – opiekunem bya p. Magdalena Chmielarska
Rok szkolny 2008/2009
  • Patrycja Pietrzak – opiekunem by p. Tomasz Kozanecki
  • Joanna Felczak – opiekunem bya p. Magdalena Chmielarska
 Gratulujemy ![ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 360 x 480 )
 ( 360 x 480 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 360 x 480 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA