I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Uroczyste zakoczenie roku szkolnego 2010-11 [data utworzenia: 2011-07-12 ]
 
 
 22 czerwca 2011r. odbyo si w naszej szkole uroczyste zakoczenie roku szkolnego 2010/2011
 Tradycyjnie podsumowanie caorocznej pracy odbyo si w trzech grupach wiekowych.
  • klasy IV – VI szkoy podstawowej o godz. 9.00
  • klasy I – III szkoy podstawowej o godz. 11.00
  • klasy I – III gimnazjum o godz. 13.00 
 Po przemwieniu Pani Dyrektor Elbiety Gowackiej rozpoczynajcym uroczystoci w poszczeglnych grupach wiekowych nastpowao wrczanie uczniom wiadectw z wyrnieniem, nagrd ksikowych, dyplomw i podzikowa. W podsumowaniu roku szkolnego przedstawione zostay rwnie sukcesy uczniw w licznych konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Uroczysto w kadej grupie wiekowej wzbogaciy wystpy artystyczne.
  Klasy IV – VI szkoy podstawowej
Zgodnie z tradycj uroczysto zakoczenia roku szkolnego w tej grupie wiekowej rozpocza si polonezem, do ktrego przygotowywa uczniw pan Roman Karasiak. 
Uczniowie klas szstych poegnali si  ze szko podstawow  ambitnym i refleksyjnym programem artystycznym. Wspominali sze lat, ktre spdzili w murach naszej szkoy, dzikujc dyrekcji, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoy za wsplnie spdzone chwile. Wikszo szstoklasistw wrci do szkoy we wrzeniu rozpoczynajc nauk w gimnazjum.
Po czci artystycznej pani dyrektor Elbieta Gowacka wraz z wicedyrektorami – pani Renat Rzepeck i pani Ilon Zinser wrczyy najlepszym uczniom wiadectwa z wyrnieniem i nagrody za osignicia w konkursach i zawodach sportowych.
 klasy I – III szkoy podstawowej
O godzinie 11.00 odbya si uroczysto zakoczenia roku szkolnego dla najmodszej grupy wiekowej.
Na spotkaniu obecny by pan Jacek Lipiski- Burmistrz Aleksandrowa dzkiego.
Cz artystyczn przygotowali uczniowie  klasy III a i III b pod opiek pani Mirosawy Bryszewskiej i pani Katarzyny Hyy.  Mali artyci zaprezentowali ciekawy program w formie wiadomoci telewizyjnych  poczony z wystpami tanecznymi. Uczniom z najlepszymi wynikami w nauce nagrody wrczali pani dyrektor Elbieta Gowacka i wychowawcy klas.
  klasy I – III gimnazjum
  Zakoczenie roku szkolnego w najstarszej grupie wiekowej rozpoczo si  montaem sowno - muzycznym w wykonaniu uczniw klas III gimnazjum- tegorocznych absolwentw. 
Po czci refleksyjnej nastpio uroczyste przekazanie sztandaru uczniom klas II.
W czasie uroczystoci nie zabrako ciepych sw wygoszonych przez pani dyrektor Elbiet Gowack oraz Burmistrza Jacka Lipiskiego, ktrzy zwrcili uwag zebranych na wysokie wyniki egzaminu uczniw klas III.  Sukcesy  w duej mierze s zasug cikiej pracy uczniw i nauczycieli realizujcych  program „Maa gmina – wielkie perspektywy”
W dalszej czci spotkania nastpio wrczenie uczniom  wiadectw z wyrnieniem oraz nagrd ksikowych.  Wychowawcy klas III podzikowali rodzicom za trud woony w wychowanie dzieci oraz prac na rzecz klasy i szkoy. 
Pani wicedyrektor Ilona Zinser podsumowaa osignicia sportowe w biecym roku nagradzajc wyrnionych cennymi upominkami.
 Pani Dyrektor Elbieta Gowacka yczya wszystkim bezpiecznych, zdrowych i sonecznych wakacji.
 Po apelach wychowawcy klas wrczyli uczniom wiadectwa i yczyli dzieciom i modziey udanych, radosnych i bezpiecznych wakacji.
 


[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA