I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2010-11 [data utworzenia: 2011-07-12 ]
 
 
 22 czerwca 2011r. odbyło się w naszej szkole uroczyste zakończenie roku szkolnego 2010/2011
 Tradycyjnie podsumowanie całorocznej pracy odbyło się w trzech grupach wiekowych.
  • klasy IV – VI szkoły podstawowej o godz. 9.00
  • klasy I – III szkoły podstawowej o godz. 11.00
  • klasy I – III gimnazjum o godz. 13.00 
 Po przemówieniu Pani Dyrektor Elżbiety Głowackiej rozpoczynającym uroczystości w poszczególnych grupach wiekowych następowało wręczanie uczniom świadectw z wyróżnieniem, nagród książkowych, dyplomów i podziękowań. W podsumowaniu roku szkolnego przedstawione zostały również sukcesy uczniów w licznych konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Uroczystość w każdej grupie wiekowej wzbogaciły występy artystyczne.
  Klasy IV – VI szkoły podstawowej
Zgodnie z tradycją uroczystość zakończenia roku szkolnego w tej grupie wiekowej rozpoczęła się polonezem, do którego przygotowywał uczniów pan Roman Karasiak. 
Uczniowie klas szóstych pożegnali się  ze szkołą podstawową  ambitnym i refleksyjnym programem artystycznym. Wspominali sześć lat, które spędzili w murach naszej szkoły, dziękując dyrekcji, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za wspólnie spędzone chwile. Większość szóstoklasistów wróci do szkoły we wrześniu rozpoczynając naukę w gimnazjum.
Po części artystycznej pani dyrektor Elżbieta Głowacka wraz z wicedyrektorami – panią Renatą Rzepecką i panią Iloną Zinser wręczyły najlepszym uczniom świadectwa z wyróżnieniem i nagrody za osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych.
 klasy I – III szkoły podstawowej
O godzinie 11.00 odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego dla najmłodszej grupy wiekowej.
Na spotkaniu obecny był pan Jacek Lipiński- Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego.
Część artystyczną przygotowali uczniowie  klasy III a i III b pod opieką pani Mirosławy Bryszewskiej i pani Katarzyny Hyży.  Mali artyści zaprezentowali ciekawy program w formie wiadomości telewizyjnych  połączony z występami tanecznymi. Uczniom z najlepszymi wynikami w nauce nagrody wręczali pani dyrektor Elżbieta Głowacka i wychowawcy klas.
  klasy I – III gimnazjum
  Zakończenie roku szkolnego w najstarszej grupie wiekowej rozpoczęło się  montażem słowno - muzycznym w wykonaniu uczniów klas III gimnazjum- tegorocznych absolwentów. 
Po części refleksyjnej nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru uczniom klas II.
W czasie uroczystości nie zabrakło ciepłych słów wygłoszonych przez panią dyrektor Elżbietę Głowacką oraz Burmistrza Jacka Lipińskiego, którzy zwrócili uwagę zebranych na wysokie wyniki egzaminu uczniów klas III.  Sukcesy  w dużej mierze są zasługą ciężkiej pracy uczniów i nauczycieli realizujących  program „Mała gmina – wielkie perspektywy”
W dalszej części spotkania nastąpiło wręczenie uczniom  świadectw z wyróżnieniem oraz nagród książkowych.  Wychowawcy klas III podziękowali rodzicom za trud włożony w wychowanie dzieci oraz pracę na rzecz klasy i szkoły. 
Pani wicedyrektor Ilona Zinser podsumowała osiągnięcia sportowe w bieżącym roku nagradzając wyróżnionych cennymi upominkami.
 Pani Dyrektor Elżbieta Głowacka życzyła wszystkim bezpiecznych, zdrowych i słonecznych wakacji.
 Po apelach wychowawcy klas wręczyli uczniom świadectwa i życzyli dzieciom i młodzieży udanych, radosnych i bezpiecznych wakacji.
 


[ Strona Główna ]

G A L E R I A   Z D J Ę Ć | kliknij na zdjęciu aby powiekszyć
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA