I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Zebrania z Rodzicami - kwiecie 2012 [data utworzenia: 2012-04-17 ]


18 kwietnia 2012

KLASA WYCHOWAWCASALA
GODZ.
I a p. Mirosawa Bryszewska
B- 3
16.00
I b
p. Katarzyna Hya
B- 4
16.00
II ap. Elbieta Jurek
B - 104 16.00
II b
p. Mirosawa Siciska
B - 105 16.00
III ap. Magdalena Grabarczyk
C - 102
16.00
III b
p. Katarzyna Tylka
C- 102
16.00
III c
p. Elbieta Zadworska
B- 103 16.00
IVAp. Magdalena Chmielarska A- 102
17.00
IVBp. Agnieszka Kowalczyk
A- 103 17.30
VAp. Anna Drabczyska
A- 202 18.00
VBp. Magdalena KalistaC- 20117.00
VIAp. Anna Trawiska
A- 20317.00
VIBp. Marzena Samulska
A- 202
17.00
IA - G
p. Bogumia SzymaskaC - 20218.00
IB - G p. Tomasz Kozanecki
C - 103  18.00
IIA - Gp. Katarzyna BorkowskaA - 10218.00
 IIB - Gp. Magdalena Wojciechowska
 C - 102 18.00
IIIA - Gp. Ewa Jwiak
C - 10117.30
IIIB - Gp. Bartomiej Grzanek
C - 10117.30[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA