I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Dzie Edukacji Narodowej–obchody wojewdzkie [data utworzenia: 2012-11-01 ]
 Dzie Edukacji Narodowej – obchody wojewdzkie
25 padziernika w gmachu Wydziau Prawa i Administracji Uniwersytetu dzkiego odbyy si obchody Dnia Edukacji Narodowej zorganizowane przez dzki Urzd Wojewdzki i Kuratorium Owiaty w odzi. 
 Podczas uroczystoci dyrektorom i nauczycielom ze szk i placwek wojewdztwa dzkiego wrczono odznaczenia pastwowe i resortowe oraz nagrody.
 W gronie  nagrodzonych znaleli si pracownicy  naszej szkoy. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymaa pani Alina Dudkowska. Zotymi Medalami za Dugoletni Sub nagrodzeni zostali: pani Grayna Kwiatkowska, pan Tomasz Kozanecki, pani Teresa Ochocka pani Elbieta Romanowicz.
 Wyrnionym pedagogom odznaczenia i nagrody wrczyli Wojewoda dzki Jolanta Chemiska, Wicewojewoda Pawe Bejda oraz dzki Kurator Owiaty Jan Kamiski. Pani Wojewoda i Pan Kurator zoyli nauczycielom gratulacje oraz serdecznie podzikowali za codzienny trud wkadany w nauczanie i wychowanie dzieci i modziey.
 Serdecznie gratulujemy!
[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA