Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Szanowni Rodzice,

 

Na podstawie art. 154 ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248), 

Dyrektor Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Jaworskiego
w Aleksandrowie Łódzkim informuje o rozpoczęciu postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 dla dzieci do klas pierwszych
o profilu lekkiej atletyki
.

 

Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci do klas pierwszych rozpoczynamy
3 lutego 2020 roku
.

 

Dyrektor Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim informuje również o rozpoczęciu postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 dla dzieci do II-VIII o profilu lekkiej atletyki.

Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające dla dzieci do klas II-VIII rozpoczynamy 17 lutego 2020 roku.

 

Postępowania rekrutacyjne będą prowadzone zgodnie z zamieszczonym ogłoszeniem, regulaminem rekrutacji  i harmonogramem, które dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce REKRUTACJA

 

Ważna informacja dotycząca dokumentacji do klasy pierwszej:

  1. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3
  2. Oświadczenie zgody rodziców/prawnych opiekunów
  3. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna
  4. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów w sprawie uczęszczania ich dziecka na religię/etykę

do pobrania ze strony internetowej szkoły, wypełnienia i podpisanie przez obydwoje rodziców.

 

Rodzic/opiekun prawny składający wniosek powinien mieć ze sobą PESEL dziecka, dowód osobisty lub akt urodzenia dziecka do wglądu w chwili złożenia dokumentów w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-10:00 i 14:00-15:30.

Wniosek i załączniki do klas II-VIII do pobrania w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-10:00 i 14:00-15:30.

 

Dzień „Drzwi otwartych” dla dzieci i rodziców odbędzie się 13 lutego 2020 roku w godzinach 17:00-19:00.

ZAPRASZAMY!!!!!!!!

Piotr Adamczewski

Dyrektor Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 

Data dodania: 2020-02-22 09:41:27
Data edycji: 2020-02-25 09:42:36
Ilość wyświetleń: 838

Sport w naszej szkole

Rodzic w sieci - szkolenie

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

„….mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi, mówiłem nie o tym, czym chcę aby były, ale czym one chcą i mogą być.”

Janusz Korczak

Partnerzy i instytucje

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook